Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s predstavnicima mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i međunarodnim stručnjacima, izradila je i objavila Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Ove Smjernice daju objašnjenja i preporuke za provedbu odredbi Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Službeni … Nastavi čitati Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu