Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s predstavnicima mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i međunarodnim stručnjacima, izradila je i objavila Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Ove Smjernice daju objašnjenja i preporuke za provedbu odredbi Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Službeni glasnik BiH, br. 11/13, 79/16 i 64/18) i predviđene su kao opći vodič za subjekte u poslovanju s hranom, službene osobe nadležnih tijela i laboratorije koje provode mikrobiološka ispitivanja hrane. Sastoje se od pet poglavlja u kojima su tematski obrađena područja s tumačenjima zahtjeva i praktičnim primjerima. Cilj Smjernica jeste pomoć subjektima u poslovanju s hranom u općem razumijevanju zahtjeva iz Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu i osiguravanje kapaciteta nadležnih tijela za provedbu odredbi  Pravilnika.

Industrija hrane dužna je osigurati eliminiranje mikroorganizama ili njihovo svođenje na mjeru koja neće biti štetna po zdravlje ljudi, dok službene kontrole treba organizirati radi revizije usklađenosti postupanja subjekata u poslovanju s hranom.

U davanju doprinosa općem cilju sprječavanja i smanjenja pojave i posljedica zaraza, vrlo je važno osigurati usklađen pristup nadzoru i praćenju patogenih mikroorganizama i spriječiti razlike u tumačenju rezultata ispitivanja. No, same mikrobiološke analize ne mogu jamčiti sigurnost hrane, pa se za podršku sustavima dobre higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) trebaju koristiti mikrobiološki kriteriji. Mikrobiološki kriteriji nude smjernice o prihvatljivosti hrane i procesa proizvodnje hrane.

Prije korištenja Smjernica za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, korisnici trebaju provjeriti je li bilo izmjena mikrobioloških kriterija u pogledu kombinacija hrana/mikroorganizam od interesa. Mikrobiološki kriteriji utvrđeni propisima imaju prednost nad limitima navedenim u ovom dokumentu, koji nije zakonski obvezujući, te ih je potrebno tumačiti u vezi s Pravilnikom i drugim relevantnim propisima.

Elektronsku verziju Smjernica možete preuzeti na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine:

Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu