Акредитоване лабораторије

Под акредитацијом се подразумијева званично признање да је неко тијело за оцјењивање усклађености (лабораториј, тијело за цертификацију, инспекцијско тијело) компетентно да проводи активности оцјењивања усклађености у складу са међународно прихваћеним правилима. Разлика између акредитирања и цертификације је у томе што се акредитирањем доказује компетентност за обављање одређених испитивања, мјерења, цертификације или инспекције, а церификацијом се добија потврда (цертификат) о усклађености система управљања, производа или особа са одређеним стандардом или техничком спецификацијом. Акредитирање тијела за оцјењивање усклађености у Босни и Херцеговини проводи Институт за акредитирање БиХ (БАТА).

Један од захтјева за испитне лабораторије у Европској унији је акредитација према стандарду ИСО/ИЕЦ 17025 „Опћи захтјеви за компетентност испитних и калибрационих лабораторија“ који прописује захтјеве у вези са управљањем (организација, систем управљања, контролу докумената, набавке производа), као и техничке захтјеве (особље, услове смјештаја, методе испитивања, итд). Акредитацију испитних и калибрацијских лабораторија у БиХ према националном стандарду БАС ИСО ЕН/ИЕЦ 17025, а на основу Закона о акредитацији („Службени гласник БиХ“, број 19/01) обавља Институт за акредитирање БиХ (БАТА). На слиједећем линку на wеб страници Института за акредитирање БиХ можете погледати списак акредитираних тијела, link.

До сада су 24 лабораторија у БиХ завршила процес акредитације за одређене методе анализе хране. Одређени број лабораторија се већ налази у процесу акредитације или су у припремним фазама. Очекује се временом да ће уз системску финансијску подршку и остале лабораторије започети и завршити процес акредитације.

Сходно наведеном, Агенција за безбједност хране БиХ редовно и континуирано прати ажурирање лабораторија које завршавају процес акредитације те се као такве објављују на званичној страници Института за акредититање БиХ (БАТА). С тим у вези, Агенција за безбједност хране БиХ формирала је и базу података о акредитираним лабораторија за контролу хране у БиХ која се ажурира сваких 15 дана.