USAID

Projekt “Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam)”

USAID-ov projekt “Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam)” ima za cilj podržati široki ekonomski rast vođen turizmom i promicati društvenu harmoniju kapitalizirajući svoju bogatu kulturnu baštinu i prepoznatljivu prirodu. Osim toga, Turizam nastoji podržati turističku industriju Bosne i Hercegovine u brzom oporavku od negativnih utjecaja pandemije COVID-19 i postaviti je na snažnu putanju rasta prema održivoj turističkoj privredi. Projekt je izgrađen na četiri cilja:

  • Cilj 1: Uspostavljeno okruženje s usklađenim politikama i propisima potrebnim za primjetan rast u turističkom sektoru.
  • Cilj 2: Jačanje kvaliteta turizma, usluga i robne marke što je rezultiralo poboljšanjem turističke industrije u Bosni i Hercegovini.
  • Cilj 3: Pružatelji turističkih usluga, poljoprivreda i druga mala i srednja preduzeća povezana s turizmom dobivaju bolji pristup finansiranju što rezultira značajnim povećanjem ulaganja.
  • Cilj 4: Turizam i lokalni poljoprivredni proizvodi dobivaju povećan pristup regionalnim i svjetskim tržištima.

Dostupnost i kvalitet turističke i ugostiteljske radne snage identificirani su kao jedan od velikih izazova s ​​kojima se industrija suočava. Također, sastav bh. Turizma uključuje sve veći broj mikro i malih preduzetnika u ugostiteljskom i avanturističkom sektoru i ruralnim područjima sa seoskim kućama i ruralnim smještajem i iskustvom, predstavljajući potrebu za razvojem vještina kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za njihovim vrstama usluga, ali na višem nivou kvaliteta i u skladu sa sigurnosnim zahtjevima COVID-19.

Na osnovu iskazane potrebe i uspostavljene saradnje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i USAID Turizam projekta izrađen je “Vodič za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma” kako bi podigli svijest svih aktera o sigurnom rukovanju hranom. Vodič je zasnovan na sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima koje prostorije i oprema za proizvodnju i promet hrane moraju zadovoljiti, dobroj ugostiteljskoj/proizvođačkoj praksi i HACCP-u, gdje se od proizvođača zahtijeva da identifikuje opasnosti (hazarde) koje ugrožavaju sigurnost proizvoda i da ih kao takve eliminišu ili kontrolišu. U Vodiču su date i brojne smjernice i evidencijske liste koje je neophodno voditi, u zavisnosti od stepena rizika pojedinog objekta.

Svrha Vodiča je da služi kao podsjetnik i vodilja svima koji se bave pripremom i/ili posluživanjem hrane kako bi se osiguralo da osobe koje rukuju s hranom, kao i osobe koje nadziru pripremu hrane, budu na odgovarajući način svjesne sigurnosti hrane, principa sigurnosti i higijene hrane tokom posla koji obavljaju. Cilj ovog Vodiča je da prikaže dobre prakse koje subjekti koji se bave pripremom i/ili služenjem hrane (restorani, planinarski domovi, seoska domaćinstva i organizatori izleta u prirodi koji nude specijalitete domaće kuhinje i sl.) trebaju primjenjivati pri ispunjavanju svih propisanih obaveza u poslovanju s hranom.

Uvođenjem i primjenom ovog Vodiča u svakodnevnom radu provodi se preventivna samokontrola higijenskih uslova u pripremi i posluživanju hrane u ugostiteljstvu i avanturističkom turizmu u skladu sa zakonskim obavezama.

Vodič se u ovom izdanju objavljuje u digitalnom formatu, u elektronskoj formi i dostupan je na web stranicama Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i USAID Turizam projekta.

Naslov
Vodič za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma
10 zlatnih pravila
14 alergena u hrani
Izjava o prijavi znakova bolesti
Evidencija obuke zaposlenih
Evidencija čišćenja, pranja i dezinfekcije uređaja, pribora, opreme, radnih površina, podova i zidova
Evidencija interne provjere mjerne opreme
Evidencija praćenja hlađenja hrane
Evidencija preventivnog održavanja opreme
Evidencija prijema sirovina
Evidencija temperature čuvanja hrane na toplom
Evidencija temperature hladnog stola
Evidencija temperature u rashladnim uređajima
Evidencija temperature u uređajima za skladištenje smrznute hrane
Kada prati ruke
Lista dobavljača
Plan čišćenja i pranja prostora, pribora i opreme - primjer
Postupak higijenskog pranja ruku
Sigurno rukovanje hranom u kuhinji
Temperatura čuvanja lako kvarljivih namirnica
Verifikacija HACCP plana