Пројекат “Развој одрживог туризма у Босни и Херцеговини (Туризам)”

USAID-ов пројекат “Развој одрживог туризма у Босни и Херцеговини (Туризам)” има за циљ подржати широки економски раст вођен туризмом и промицати друштвену хармонију капитализирајући своју богату културну баштину и препознатљиву природу. Осим тога, Туризам настоји подржати туристичку индустрију Босне и Херцеговине у брзом опоравку од негативних утјецаја пандемије COVID-19 и поставити је на снажну путању раста према одрживој туристичкој привреди. Пројекат је изграђен на четири циља:

  • Циљ 1: Успостављено окружење са усклађеним политикама и прописима потребним за примјетан раст у туристичком сектору.
  • Циљ 2: Јачање квалитета туризма, услуга и робне марке што је резултирало побољшањем туристичке индустрије у БиХ.
  • Циљ 3: Пружатељи туристичких услуга, пољопривреда и друга мала и средња предузећа повезана са туризмом добивају бољи приступ финансирању што резултира значајним повећањем улагања.
  • Циљ 4: Туризам и локални пољопривредни производи добивају повећан приступ регионалним и свјетским тржиштима.

Доступност и квалитет туристичке и угоститељске радне снаге идентификовани су као један од великих изазова са ​​којима се индустрија суочава. Такођер, састав бх. Туризма укључује све већи број микро и малих предузетника у угоститељском и авантуристичком сектору и руралним подручјима са сеоским кућама и руралним смјештајем и искуством, представљајући потребу за развојем вјештина како би се задовољила растућа потражња за њиховим врстама услуга, али на вишем нивоу квалитета и у складу са сигурносним захтјевима COVID-19.

На основу исказане потребе и успостављене сарадње Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине и USAID Туризам пројекта израђен је “Водич за сигурно руковање храном у сектору угоститељства и авантуристичког туризма” како би подигли свијест свих актера о сигурном руковању храном. Водич је заснован на санитарно-техничким и хигијенским условима које просторије и опрема за производњу и промет хране морају задовољити, доброј угоститељској/произвођачкој пракси и HACCP-у, гдје се од произвођача захтијева да идентификује опасности (хазарде) које угрожавају сигурност производа и да их као такве елиминишу или контролишу. У Водичу су дате и бројне смјернице и евиденцијске листе које је неопходно водити, у зависности од степена ризика појединог објекта.

Сврха Водича је да служи као подсјетник и водиља свима који се баве припремом и/или послуживањем хране како би се осигурало да особе које рукују с храном, као и особе које надзиру припрему хране, буду на одговарајући начин свјесне сигурности хране, принципа сигурности и хигијене хране током посла који обављају. Циљ овог Водича је да прикаже добре праксе које субјекти који се баве припремом и/или служењем хране (ресторани, планинарски домови, сеоска домаћинства и организатори излета у природи који нуде специјалитете домаће кухиње и сл.) требају примјењивати при испуњавању свих прописаних обавеза у пословању са храном.