FAO

Агенција за bezbjednost хране Босне и Херцеговине као централно и координационо тијело за обављање стручних послова у вези са ГМО-ом је 17.05.2013. године именовала контакт тачку за платформу ГМ хране у склопу Организације за прехрану и пољопривреду (ФАО). Дана 06.06.2013. године ФАО платформа за ГМ храну је прихватила регистрацију и Босна и Херцеговина је постала пуноправни члан ГМ платформе. Дана 01.07.2014. године контакт тачка из Босне и Херцеговине је доставила информације када је у питању област ГМО односно достављени су релевантни законски и подзаконски акти који тренутно регулишу области ГМО у Босни и Херцеговини.

Више информација на: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/