INFOSAN

Међународна мрежа ауторитета за сигурност хране –
(The International Food Safety Authorities Network, INFOSAN)

Настанак  и развој INFOSAN мреже

infosanБрза глобализација у производњи и трговини храном повећала је потенцијал за међународне инциденте у јавном здравству који укључују тровање хране патогенима или хемикалијама. У скоријој прошлости, животињске болести, природне катастрофе, политички немири и намјерно или ненамјерно загађивање хране је проузроковало инциденте везане за безбједност хране на међународном нивоу.

Као одговор на препоруке са неколико међународних конференција, рјешења Свјетске здравствене скупштине (World Health Assembly, WHA), те смјерница Codex Alimentarius Commission, Свјетска здравствена организација (Wорлд World Health Organization, WHO) је у сарадњи са  Организацијом за храну и пољопривреду при УН-у  (Food and Agriculture Organization, FAO), развио INFOSAN (The International Food Safety Authorities Network)  како би промовирао размјену информација о безбједности хране те побољшао сарадњу између надлежних тијела за безбједност хране на националном и међународном нивоу.

INFOSAN мрежа обезбјеђује механизам за размјену информација како о рутинским тако и у новонасталим питањима везаним за безбједност хране. INFOSAN је глобална мрежа од 177 националних  тијела за безбједност хране. INFOSAN објављује INFOSAN Information Notes, на шест службених језика те на тај начин пружа сажете информације о питањима везаним за безбједност хране свим чланицама.

Улога и одговорности INFOSAN Emergency

INFOSAN Emergency је дизајниран за размјену информација у хитним случајевима везаним за безбједност хране (као што је описано у Codex Alimentarius Commission) и дјелује под окриљем опћег јавног здравства, у складу са Међународним здравственим прописима WHО-а (International Health Regulations, IHR). Свака земља која учествује у INFOSAN-у има једну INFOSAN Emergency Contact Points од које се очекује да обавијести INFOSAN о међународним проблемима у безбједности хране те олакша пренос порука у хитним случајевима.

INFOSAN Emergency генерално одговара на информације о контаминацији хране тако што шаље INFOSAN поруке упозорења ка INFOSAN Emergency Contact Points у захваћеним земљама. INFOSAN хитна упозорења укључују:

  1. микробиолошке, хемијске, физичке или друге контаминације хране,
  2. догађаје везане за конзумацију контаминиране хране.

Повезивање INFOSAN-а и националних система за контролу хране

INFOSAN је дизајниран тако да употпуњава националне системе за контролу хране. Док се структуре власти и агенције које се баве сигурношћу хране разликују од земље до земље, модеран национални систем за контролу хране мора осигурати производњу и дистрибуцију сигурне хране. Термин „Систем за контролу хране“ се односи на неопходну интеграцију свих страна укључених у производњу и дистрибуцију сигурне хране.

Босна и Херцеговина у INFOSAN

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине 5.3.2009. године  упутила  је Савјету министара БиХ информацију о позиву Свјетске здравствене организације (WHО) за учлањење Босне и Херцеговине у Међународну мрежу ауторитета за безбједност хране – INFOSAN WHО/FАО.

Савјет министара БиХ на 82. сједници  одржаној 2.4.2009. године размотрило је и усвојило информацију о позиву Свјетске здравствене организације (WHО) за учлањење Босне и Херцеговине у Међународну мрежу ауторитета за безбједност хране (INFOSAN)

Директор Агенције за безбједност хране БиХ др.сци. Сејад Мачкић, 23.04. 2009. године  послао је апликацију Свјетској здравственој организацији.

28.4. 2009. године  Свјетска здравствена организација примила је  Босну и Херцеговину у INFOSAN мрежу као 177 чланицу.