Мрежа организација

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине покренула је процедуру успостављања Мреже организација у области безбједности хране и хране за животиње. Циљ мреже је успостављање оквира за научну, стручну и техничку сарадњу кроз координацију активности, размјену информација, развој и имплементацију заједничких пројеката, размјену искустава и најбоље праксе. Мрежа се формира за потребе реализације задатака и пројеката делегираних и/или финансираних од стране међународних организација међу којима су Европска агенција за безбједност хране (EFSA), Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC) те друге међународне организације из области безбједности хране и хране за животиње.

Да би одређена организација била уврштена на списак организација које чине Мрежу организација у области безбједности хране и хране за животиње, треба да испуњава сљедеће услове:

  • да врши научне, стручне и техничке задатке у оквиру рада Агенције, посебно оне који се односе на директан или индиректан утјецај на безбједност хране или хране за животиње;
  • да је правно лице, односно да има посебне процедуре и правила којима ће да обезбједи да се сарадња са Агенцијом врши и заснива на високом нивоу независности и интегритета;
  • да има довољне ресурсе за рад у мрежи организација везано за научне, стручне и техничке активности и/или да је способна за ефикасно испуњавање задатака у сарадњи са Агенцијом.

У случају да је предложена организација укључена у рад неке друге мреже организација, потребно је да се опишу и услови рада те мреже. За уврштавање на списак мреже организација може да буде предложена и одређена организациона јединица организације која има могућност и способност рада у мрежи организација на научним, стручним и техничким активностима.

До сада су се у Мрежу организација у области безбједности хране и хране за животинје укључили:

Назив организацијеКонтакт особа
Свеучилиште у Мостару,
Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет
др.сц. Анита Јурић
Ветеринарска лабораторија „МУЛТИ ЛАБ“ д.о.о. ТузлаЖељка Мутап, МА. примјењене биологије
Универзитета у Сарајеву,
Медицински факултет
проф.др. Асија Зачирагић
Јавна установа Пољопривредно-прехрамбени факултет, Сарајеводоц.др. Алмир Тороман
Универзитет „Џемал Биједић“ Мостар,
Агромедитерански факултет
доц.др. Аида Шукалић
Универзитет у Сарајеву,
Ветеринарски факултет
проф.др. Мухамед Смајловић
Федерални агромедитерански завод, Мостарпроф.др.сц. Марко Иванковић
Пољопривредни завод Унско-санског кантонамр.сц. Мехира Первиз
Универзитет у Бихаћу,
Биотехнички факултет
мр.сц. Едина Шертовић
Технолошки факултет, Зворникдоц.др. Драган Вујадиновић
Универзитет у Бања Луци,
Медицински факултет
проф.др.сц. Стојко Видовић
Свеучилиште/Универзитет Витездр.сц. Маја Плочо
Федерални завод за пољопривреду Сарајеводр.сц. Харун Куртагић
Универзитет у Бања Луци,
Пољопривредни факултет
проф.др. Миланка Дринић
Технолошки факултет Бања Лукадоц.др. Горан Вучић
Универзитет у Сарајеву,
Фармацеутски факултет
проф.др. Јасмина Ђеђибеговић
ЈУ Институт за здравље и сигурност хране ЗеницаMA Бењамин Чаушевић, дипл. инж.прех.тех.

Овај позив отворен је за све организације које испуњавају наведене критерије. Агенција је писменим путем обавијестила о формирању мреже организација научно-истраживачке институције са којима је у протеклом периоду остварила сарадњу те их позвала да се прикључе наведеној мрежи кроз попуњавање одговарајућег “Обрасца за пријаву за уврштавање на списак организација које чине мрежу организација у области безбједности хране и хране за животиње” и “Изјаве о тачности и истинитости података”.

Попуњен Образац и Изјаву о тачности података потребно је доставити Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине путем e-maila: agencija@fsa.gov.ba и поштом на адресу Агенције (Кнеза Вишеслава бб, 88000 Мостар), а доступни су на сљедећим линковима: