Пријава у базу експерата

Пријава за упис у базу експерата Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине

На основу одредби члана 53., став 5. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), задаци Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине обухватају и пружање:

  • научних савјета, те научне и техничке помоћ везано уз људску исхрану у вези са законодавством Босне и Херцеговине, као и помоћи у комуникацији везано уз питања исхране у оквиру програма здравствене заштите у Боснии Херцеговини,
  • научних мишљења о другим питањима везанима уз здравље и добробит животиња и здравље биља,
  • научних мишљења о производима, укључујући храну и храну за животиње везано уз генетски модификоване организме.

Имајући у виду да је за реализацију напријед наведених задатака Агенције неопходно активирати све расположиве научно-истраживачке потенцијале у Босни и Херцеговини – академску заједницу и остале независне експерте уско специјализоване за област безбједности хране, позивамо Вас да се пријавите за упис у базу експерата Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, те на тај начин допринесете постизању главног циља Агенције – осигурању високе нивоа заштите живота и здравља људи. У базу експерата могу се пријавити заинтересовани и за област израде прописа.

Пријава се врши електронским путем, попуњавањем обрасца за пријаву и прилагањем Ваше биографије и библиографије, на email: agencija@fsa.gov.ba.