Споразуми о сарадњи

У циљу унапређења сарадње са научно-истраживачким институцијама у Босни и Херцеговини, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине потписала је Споразум о научно-истраживачкој и стручној сарадњи са 20 факултета који дјелују у оквиру осам Универзитета у Босни и Херцеговини.

Споразуми о научно-истраживачкој и стручној сарадњи обухваћају едукацију научног и стручног кадра из области безбједности хране, учешће у заједничким научно-истраживачким пројектима и истраживањима у области безбједности хране као и размјену резултата научних и стручних истраживања из наведених области.

Уговорне стране учествоват ће у заједничком организовању актуелних тематских предавања из области безбједности хране, радионица, семинара, округлих столова и симпозија. Агенција за безбједност хране БиХ као и факултети ће омогућити узајамну едукацију студената, као и доедукацију научног и стручног кадра факултета и Агенције на научним и стручним скуповима које се буду организовала: семинарима, радионицама, округлим столовима и предавањима. Сарадња ће се одвијати и кроз размјену научне и стручне литературе из области безбједности хране као и другим видовима сарадње прихватљивим за уговорне стране.

Листа организација укључених у споразум о научно-истраживачкој и стручној сарадњи

Назив институцијеСпоразум о сарадњи бројДатум потписивања
Универзитет у Бихаћу,
Биотехнолошки факултет Бихаћ
01-1-16-3-608/1101.04.2011.
Универзитет у Бихаћу,
Висока здравствена школа Бихаћ
01-1-16-3-609/1101.04.2011.
Универзитет у Бања Луци,
Медицински факултет
01-1-16-3-750/1111.04.2011.
Свеучилиште у Мостару,
Медицински факултет
01-1-14-2-787/1127.04.2011.
Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару,
Агромедитерански факултет
01-1-16-3-788/1127.04.2011.
Свеучилиште у Мостару,
Факултет природословно-математичких и одгојних знаности
01-1-16-3-788-1/1127.04.2011.
Свеучилиште у Мостару,
Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет
01-1-16-3-788-2/1127.04.2011.
Свеучилиште/Универзитет "Витез” Травник01-1-16-3-859/1110.05.2011.
Универзитет у Тузли01-1-16-3-1965-1/1129.11.2011.
Универзитет у Бања Луци,
Технолошки факултет
01-1-16-3-2058/1102.12.2011.
Универзитет Источно Сарајево,
Технолошки факултет Зворник
01-1-14-2-151-1/1204.05.2012.
Универзитет у Травнику,
Фармацеутко-здравствени факултет
01-1-14-2-775/1403.07.2014.
Свеучилиште у Мостару,
Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-5/16
23.09.2016.
Универзитет у Бихаћу,
Биотехнолошки факултет Бихаћ
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-6/16
23.09.2016.
Институт за јавно здравство РСEFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-7/16
23.09.2016.
Завод за јавно здравство Ф БиХEFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-8/16
23.09.2016.
Универзитет у Бања Луци,
Технолошки факултет
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-9/16
23.09.2016.
Универзитет Источно Сарајево,
Технолошки факултет Зворник
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-10/16
23.09.2016.
Универзитет у Сарајеву,
Пољопривредно-прехрамбени факултет
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-11/16
23.09.2016.
Универзитет у Тузли,
Технолошки факултет
EFSA-BIH Menu projekt,
01-1-14-1-1187-12/16
23.09.2016.