Агенција подржава кампању „Нико гладан. Нико сам.“

Састанак на којем су разматране активности у вези са имплементацијом Закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност који прописује ослобађање од опорезивања донација датих у храни одржан је данас у Сарајеву. Уиме Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на састанку су учествовали др.сци Џемил Хајрић, директор и проф.др. Катица Арар, шефица Одсјека за научну сарадњу.

Сходно одредбама наведеног Закона, прометом добара уз накнаду не сматра се давање поклона у храни као донација коју порезни обвезник, у сврху спречавања њезиног уништавања, заштите животне средине и помоћи крајњим примаоцима, донира искључиво посредницима у донирању хране регистрованим за прикупљање и пружање хуманитарне помоћи.

Закон о допуни Закона о порезу на додату вриједност објављен је у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, број 46/23 од 30. јуна 2023. године, а Управни одбор Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине задужен је да, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, донесе подзаконски акт за његово спровођење.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине пружа подршку Управи за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине и невладиним организацијама у изради Преднацрта правилника о примјени Закона о ПДВ-у, а директор Агенције је на данашњем састанку одржао презентацију о аспекту безбједности хране у контексту имплементације Закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност.

„Агенција ће, сходно својим надлежностима, помоћи у изради Правилника о примјени Закона о ПДВ-у како би обезбједили да је храна која се донира, а која је пред истек рока, у складу са Законом о храни БиХ и безбједна за употребу,“ изјавио је тим поводом др.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговини.

Према подацима невладиних организација, у Босни и Херцеговини тренутно има најмање 60 јавних кухиња у којима се храни скоро 17.000 лица, а истовремено се, према подацима Уједињених нација, у Босни и Херцеговини годишње уништава и баца око 400.000 тона хране.