Бања Лука: Одржана обука о примјени принципа HАCCP

Обука на тему „Имплементација приниципа HАCCP (општи захтјеви и практични примјери)“ намијењена надлежним инспекцијским органима одржана је 2. и 3. новембра 2022. године у Бања Луци у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине. Обука је организована у склопу IPА 2018 Твининг пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном тековином ЕУ“.

У склопу практичне обуке, која је спроведена у производним погонима субјекта у пословању са храном мјешовите производње, сагледане су HACCP студије, те примјена истих у погонима. Размијењена су искуства између надлежних инспекцијских органа (ветеринарска инспекција, инспекција за храну и санитарна инспекција), представљене су најбоље праксе имплементације HACCP, те је разговарано о будућим активностима приликом имплементације међународних стандарда из области безбједности хране.

Сходно члану 29. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), субјект у пословању са храном, осим на нивоу примарне производње, дужан је успоставити и спроводити редовне контроле хигијенских и здравствено-техничких услова производње у сваком објекту под његовом контролом, спровођењем превентивног поступка самоконтроле, развијеног у складу са принципима система анализе опасности и критичних контролних тачака.