Два прописа о храни објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број 84/19

Правилник о воћним соковима и одређеним сличним производима намијењеним за исхрану људи и Правилник о измјенама и допунама Правилника о методама за контролу меда и других пчелињих производа објављени су у „Службеном гласнику БиХ“, број 84/19 од 24. децембра 2019. године. Савјет министара Босне и Херцеговине донио је наведене прописе на 178. сједници на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Правилником о воћним соковима и одређеним сличним производима намијењеним за исхрану људи прописују се општи захтјеви и услови за производњу, стављање на тржиште, декларисање воћних сокова и одређених сличних производа намијењених за исхрану људи. Осим заштите интереса потрошача, доношењем овог прописа произвођачима воћних сокова омогућавају се правни услови за производњу, стављање на тржиште, декларисање воћних сокова, воћних нектара и сличних производа какве имају произвођачи из земаља региона и Европске уније. Правилником су преузете уредбе и директиве ЕУ које се односе на воћне сокове и одређене сличне производе намијењене за исхрану људи.

Доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о методама за контролу меда и других пчелињих производа представља наставак активности Агенције на унапрјеђењу квалитета меда на тржишту Босне и Херцеговине. Измјенама и допунама Правилника о методама за контролу меда и других пчелињих производа (“Службени гласник БиХ”, број 37/09) прописани су услови и процедуре за одређивање шећера методом HPLC (High Performance Liquid Chromatography), што је у складу са приједлозима субјеката у пословању са храном и лабораторија који спроводе контролу квалитета меда и других пчелињих производа.

Праћење квалитета меда важан је алат за заштиту и уређивање тржишта меда у Босни и Херцеговини, а класификација квалитета меда путем физичко-хемијске анализе је од изузетног значаја. Поред континуираног унапрјеђења правног оквира у овој области, Агенција је претходно, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима, спровела Мониторинг квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину те, уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II, израдила Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда. Мед је један од производа из Босне и Херцеговине који има одобрење Европске комисије за извоз на тржиште земаља ЕУ.