Директор Агенције присуствовао свечаном отварању нове фабрике Сарајевског кисељака

Др.сци. Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Амела Исић, предсједница Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини присуствовали су 21. јануара 2020. године свечаности отварања нове фабрике Сарајевског кисељака која је одржана у Крешеву.

Инвестицијом у изградњу нове фабрике на површини од 30.000 m² значајно су повећани производни капацитети Сарајевског кисељака те су отворена нова радна мјеста.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у складу са својим надлежностима, пружа подршку субјектима у пословању са храном који на тржиште Босне и Херцеговини стављају природну минералну и природну изворску воду.

У  складу  с  одредбама  Правилника  о  природним  минералним  и  природним  изворским  водама  („Службени гласник  БиХ“, бр. 26/10 и 32/12), природна минерална и природна изворска вода која се ставља на тржиште Босне и Херцеговине мора имати Рјешење које издаје Агенција да је произведена, ускладиштена и стављена у промет у складу са одредбама наведеног Правилника.

Агенција такође настоји да пружи потребну техничку подршку произвођачима природних минералних и природних изворских вода произведених у Босни и Херцеговини при извозу на друга тржишта.

Агенција је, у сарадњи са Комисијом за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини, у децембру 2019. године спровела процедуру обраде захтјева, припремила и донијела одговарајуће потврде за природну минералну воду „Сарајевски кисељак“, природну изворску воду „Невра“ и природну изворску воду „Леда” којом је омогућен наставак извоза наведених вода на тржиште Републике Хрватске након ступања на снагу Закона о пољопривреди („Народне новине”, број 118/18) којим су прописане додатне обавезе за произвођаче природних минералних и природних изворских вода.