Епидемиолошка анализа афричке куге свиња у ЕУ (новембар 2018. – октобар 2019.)

Европска агенција за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) објавила је допуњени извјештај о присутности афричке куге свиња на подручју Европске уније. У извјештајном периоду од новембра 2018. до октобра 2019. године, Чешка је добила статус земље слободне од афричке куге свиња. Болест је у том периоду потврђена у Словачкој, што значи да је укупно осам земаља ЕУ захваћено наведеном болешћу.

У 2019. години, подручје ЕУ на којем је болест евидентирана ширило се углавном у смјеру југоистока. Ситуација у земљама чланицама ЕУ значајно се разликује због више различитих фактора, укључујући структуру производње свиња (посебно, удио дворишног узгоја у укупној производњи), географске услове и карактеристике популације дивљих свиња. Како се наводи у извјештају EFSA, дворишни (некомерцијални) узгој свиња представља посебан изазов за програме ерадикације афричке куге свиња, а кључни проблеми су неконтролисано кретање свиња, низак ниво биобезбједности и идентификација фарми. Извјештај такође обухвата:

  • Опис сезонске флуктуације у детекцији узорака позитивних на афричку кугу свиња откад је болест први пут откривена на подручју ЕУ,
  • Преглед предузетих мјера за сузбијање ширења болести међу популацијом дивљих свиња у захваћеним државама чланицама ЕУ,
  • Процјену ефикасности вјештачких и природних баријера за контролу ширења болести са посебним акцентом на мјере контроле предузете у Белгији,
  • Процјену мјера управљања популацијом дивљих свиња у различитим географским регионима ЕУ на основу посљедњих научних и епидемиолошких података.

Извјештај под називом „Епидемиолошка анализа афричке куге свиња у ЕУ (новембар 2018. – октобар 2019.)“ доступан је на сљедећем линку.