ЕCDC/ЕFSА: Код бактерија Salmonella и Campylobacter уочен висок ниво антимикробне резистенције

Према подацима из недавно објављеног извјештаја Европског центра за превенцију и контролу болести (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) и Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA), антимикробна резистенција код бактерија Salmonella и Campylobacter и даље је висока.

Кампилобактериоза је најчешће пријављена зооноза у Европској унији у 2020. години. Campylobacter код људи и живине наставља да показује изузетно велику резистенцију на ципрофлоксацин, флуорокинолонски антибиотик који се најчешће користи за лијечење одређених врста бактеријских инфекција код људи.

Растући тренд резистентности на флуорокинолонске антибиотике уочен је код људи и бројлера у односу на бактерију Campylobacter jejuni. За бактерију Salmonella Enteritidis, најчешћи тип бактерије Salmonella код људи, уочени су растући трендови резистентности на кинолонске/флуорокинолонске антибиотике. Код животиња, Campylobacter jejuni и Salmonella Enteritidis углавном су показале умјерену до високу резистентност на наведене антибиотике.

Унаточ растућим трендовима резистентности на одређене антибиотике, истовремена резистентност на два наведена кључна антибиотика остала је ниска за E. coliSalmonella и Campylobacter и код људи и код животиња намијењених за исхрану људи.

Опадајући тренд резистентности Salmonella на тетрациклине и ампицилин код људи уочен је у девет, односно десет земаља у периоду од 2016.-2020. године, што је посебно примјетно за Salmonella Typhimurium. Унаточ паду, резистентност на наведене антибиотике и даље је висока и код људи и код животиња.

У више од половине земаља Европске уније, код животиња намијењених за исхрану људи уочен је статистички значајан опадајући тренд преваленце E. coli која производи бета-лактамазе проширеног спектра (енгл. extended spectrum β-lactamase, ESBL). То је значајно откриће с обзиром да су одређени сојеви E. coli која производи ESBL узрок озбиљних инфекција код људи.

Код животиња намијењених за исхрану људи и даље се изузетно ријетко појављује резистентност E. coli и Salmonella на карбапенеме. Карбапенеми припадају категорији антибиотика који се користе као посљедње средство у лијечењу одређених инфекција те би појава резистентности код зоонотских бактерија била забрињавајућа.

Иако се налази и трендови подударају са подацима из претходног периода, пандемија COVID-19 утјецала је на количину пријављених података, посебно у области јавног здравства.

Збирни извјештај ЕУ о антимикробној резистенцији зоонотских и индикаторских бактерија код људи, животиња и у храни 2019/2020. доступан је на сљедећем линку:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7209