ЕFSА: Конкурс за приправнички стаж

Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА) објавила је конкурс за плаћени приправнички стаж у сједишту ЕFSА у Парми. Приправнике ће током стажа надзирати, усмјеравати и пратити ментори. Позив је отворен и за кандидате из земаља у процесу приступања ЕУ, међу којима је Босна и Херцеговина. Приправнички стаж служи за стјецање радног искуства и знања у различитим областима рада ЕFSА.

Кандидати требају да испуњавају сљедеће обавезне услове:

  • Завршен студиј у трајању од најмање три године до датума затварања позива;
  • Добро познавање енглеског језика (минимално Б2 према CEFR);
  • Да кандидат до сада није обављао стручну праксу у ЕFSА, био у радном односу с ЕFSА на било који начин или примао било какву врсте накнаде од ЕFSА;
  • Да кандидат карактерним особинама задовољава захтјеве послова у које ће бити укључен (нпр. потписана изјава о некажњавању).

Кандидати у процесу пријаве, сходно својим преференцијама, бирају двије области рада ЕFSА. Пријава на конкурс подноси се електронским путем, а детаљније информације и образац за пријаву доступни су на сљедећем линку. Кандидати могу допунити или повући своју пријаву све до краја конкурса.

Рок за пријаву на конкурс је 15. маја 2023. године.

Све потребне информације могу се добити путем мejла recruitment@efsa.europa.eu.

ЕFSА је референтна институција Европске уније за научну процјену ризика у области безбједности хране и хране за животиње. У сарадњи са националним институцијама, те уз савјетовање са заинтересованим странама, ЕFSА даје независне научне савјете и обезбјеђује јасну комуникацију о постојећим и новонасталим ризицима.