ЕFSА: Позив кандидатима за приправнички стаж

Европска агенција за безбједност хране (European Food Safety Authority, ЕFSА) објавила је позив кандидатима за приправнички стаж. Позив је отворен и за кандидате из земаља у процесу приступања ЕУ, међу којима је Босна и Херцеговина. Приправнички стаж служи за стицање радног искуства и знања у различитим областима рада ЕFSА, а врши се у сједишту ове институције у Парми, Италија.

Кандидати требају да испуњавају сљедеће обавезне услове:

  • Завршен студиј у трајању од најмање три године до датума затварања позива;
  • Добро познавање енглеског језика (минимално Б2 према CEFR);
  • Да кандидат до сада није вршио стручну праксу у EFSA, био у радном односу са EFSA на било који начин или примао било какву врсте накнаде од EFSA
  • Да кандидат карактерним особинама задовољава захтјеве послова у које ће бити укључен (нпр. потписана изјава о некажњавању).

Детаљније информације и образац за пријаву доступни су на сљедећем линку.

Пријава на натјечај врши се електронским путем, а рок за пријаву је 25. априла 2022. године.

Све потребне информације могу се добити путем мејла traineeships@efsa.europa.eu.