ЕFSА: Смањити ширење антимикробне резистенције при транспорту животиња

Скраћивање трајања транспорта и темељито чишћење возила, опреме и мјеста на којима се врши утовар и истовар животиња неке су од ефикасних мјера којима се смањује пренос резистентних бактерија при транспорту животиња. То су закључци научног мишљења Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА), израђеног након процјене ризика за ширење антимикробне резистенције приликом превоза перади, свиња и говеда између фарми или до клаоница.

„Унаточ доступним подацима, који указују на смањење потрошње антибиотика у протеклим годинама, антимикробна резистенција и даље је важно питање за јавно здравље са којим се треба суочити на глобалном нивоу и у више сектора“, изјавио је Франк Вердонк, шеф Одјељења за биолошке опасности и здравље и добробит животиња у ЕFSА.

Вердонк сматра да идентификација кључних фактора и мјера за смањење ризика, као и потреба за додатним истраживањима, која се односе на превоз животиња, кроз процјену ризика коју је спровела ЕFSА, представља корак напријед у борби са антимикробном резистенцијом у складу са принципима једног здравља (One Health), које обједињује процјену ризика за здравље људи и животиња.

У научном мишљењу ЕFSА наглашен је значај одговарајуће организације транспорта животиња. Поред тога, велика је вјероватност да ће свака мјера којом се унапређује здравље и добробит животиња и биосигурност непосредно прије и приликом превоза смањити ризик од ширења антимикробне резистенције. Закључци научног мишљења надопуњују претходно објављене препоруке ЕFSА за унапређење добробити животиња при превозу.

Процјеном ризика је присуство резистентних бактерија код животиња прије превоза идентификовано као један од кључних фактора ризика, који доприноси ширењу антимикробне резистенције. Остали фактори ризика, који са великом сигурношћу доприносе трансмисији антимикробнe резистенцијe, укључују повећано отпуштање резистентних бактерија кроз фецес, изложеност другим животињама које су инфициране са више типова или различитим типовима резистентних бактерија, недовољну хигијену возила и опреме и трајање превоза.

Утјецај процјене ризика коју је провела ЕFSА много је шири од здравља и добробити животиња, зато што се многе бактерије могу пренијети са животиња на људе. Кад ове бактерије постану резистентне на антибиотике, може доћи до компромитације лијечења инфективних болести код људи.

Још увијек нема довољно специфичних научних студија, које се баве ширењем антимикробне резистенције међу животињама приликом превоза. Кроз научно мишљење, ЕFSА  је идентификовала неколико недостатака у вези са подацима и препоручила одређене области на које би се будућа истраживања требала фокусирати.

Процјена ризика проведена је на захтјев Одбора за околиш, јавно здравство и сигуност (ЕNVI) Европског парламента из септембра 2021. године, након дискусија спроведених између Европског парламента, Европске комисије и ЕFSА.

Научно мишљење ЕFSА о ширењу антимикробне резистенције при транспорту животиња доступно је на сљедећем линку.