ЕFSА: Технички извјештај о изворима података о болестима животиња у Босни и Херцеговини

Мапирање извора података о болестима животиња у земљама Европске уније и претприступним земљама, међу којима је Босна и Херцеговина, једна је од активности SIGМА пројекта који спроводи Европска агенција за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA). Више информација о пројекту можете да пронађете овдје.

Циљ наведене активности је идентификација надлежних органа за управљање подацима о болестима животиња и популацији животиња на националном нивоу. Посредством Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, као контакт тачке ЕFSА, именована је контакт особа за имплементацију SIGMA пројекта при Канцеларији за ветеринарство Босне и Херцеговине.

ЕFSА је тренутно фокусирана на три болести животиња чију процјену спроводи на захтјев Европске комисије (афричка куга свиња, птичја грипа и болест квргаве коже) те на популацију животиња која је изложена наведеним болестима (свиње, перад и говеда).

На основу прикупљених података, ЕFSА је припремила и објавила технички извјештај о резултатима наведених активности у Босни и Херцеговини, укључујући „Country Card” која садржи информације о органима у Босни и Херцеговини надлежним за податке о болестима животиња (подаци о епидемијама, надзору и лабораторијски подаци) и популацији животиња (говеда, свиње и живина).

Технички извјештај ЕФСА-е доступан је на сљедећем линку.