ЕU RASFF: Обавијест о неуклађености пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF), као и од стране надлежних инспекцијских органа у Босни и Херцеговини, обавијештена о неусклађености пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске са важећим прописима у Босни и Херцеговини.

Службеним контролама приликом увоза наведене пошиљке које је спровела Федерална управа за инспекцијске послове у наведеној пошиљци је утврђено присуство пестицида хлорпирифоса (chlorpyrifos). Употреба наведеног пестицида забрањена је у пољопривредној производњи у Босни и Херцеговини, као и у земљама Европске уније.

Појачане мјере контрола мандарина на присуство пестицида хлорпирифоса надлежни инспекцијски органи у Босни и Херцеговини спроводе на основу препорука Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине од 9. новембра 2023. године.

У складу са важећим прописима, надлежна инспекција забранила је увоз спорне пошиљке мандарина те наложила поврат исте пошиљаоцу у земљу извозницу, односно уништавање пошиљке уколико није могућ поврат исте, тако да наведена пошиљка не представља ризик по здравље потрошача у Босни и Херцеговини.

Према информацијама којим располаже Агенција, пошиљка се, у складу са важећим прописима и рјешењем Федералне управе за инспекцијске послове, до уништавања налази под контролом надлежног санитарног инспектора.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, сходно процедури, доставила све расположиве информације на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини.

Агенција је и 17. новембра 2023. године, од стране Федералне управе за инспекцијске послове, обавијештена о забрани увоза једне пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске у Босну и Херцеговину због утврђеног присуства пестицида хлорпирифоса о чему је јавност благовремено информисана путем званичног веб сајта Агенције (link).