ЕU RASFF обавијест: Страна тијела у дјечјем соку од јабуке поријеклом из Мађарске

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF) обавијештена да је на тржиште Босне и Херцеговине испоручен дјечји сок од јабуке поријеклом из Мађарске у којем је утврђено присуство страних тијела са магнетним својствима. Обавијест се односи искључиво на производ са сљедећим подацима:

Назив производа (као на ознаци):Sok Słodkie Jabłka HIPP BIO po 4. miesiącu“ (Сок од јабуке HIPP BIО након 4. мјесеца)

Брeнд: HIPP

Поријекло: Мађарска

Паковање: 0,2 l

Рок употребе: 31.10.2023.

Lot: LA98967

Увозник у Босну и Херцеговину: Аtacо д.о.о., Кнешпоље б.б., 88220 Широки Бријег

С обзиром на присуство страних тијела, производ није у складу са одредбама Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04).

Све расположиве информације о производу, сходно важећим прописима, достављене су на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражено предузимање мјера и повратно извјештавање Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.