ЕU RASFF: Одбијање са границе органског кромпира поријеклом из Босне и Херцеговине

Надлежни инспекцијски органи у Босни и Херцеговини спроводе провјере у вези са пошиљком органског кромпира која је одбијена са границе Републике Хрватске. Граничним контролама утврђено је присуство кадмија изнад максимално дозвољене количине у наведеној пошиљци.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF), обавијештена је да је, након неусклађености утврђене граничним контролама приликом увоза у Републику Хрватску, забрањен увоз и стављање у промет, те наложен поврат пошиљке.

Све расположиве информације запримљене путем EU RASFF, Агенција је доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражена повратна информација о предузетим мјерама.

Максимално дозвољена количина кадмија у кромпиру прописана је Правилником о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни (‘’Службени гласник БиХ’’, бр. 68/14, 79/16 и 84/18), а износи 0,10 mg/kg.

Допуна обавијести (12.12.2022. године)

У току су инспекцијске контроле којима ће се утврдити сљедивост производа након одбијања са границе Републике Хрватске, а које спроводе надлежни инспекцијски органи у Босни и Херцеговини.

У складу са чланом 10. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), у наставку су тренутно расположиви подаци о производу, којем је забрањен увоз у Републику Хрватску:

Назив производа: кромпир

Назив производа као на ознаци: био органски кромпир

Категорија производа: воће и поврће

Пошиљка/ Лот: 07/11/2022-К

Произвођач у БиХ: Маринада д.о.о., Варда бб, Мостар, БиХ

Обавијест се односи искључиво на производ са горе наведеним подацима!