ЕU RASFF: Присуство меламина у црним округлим здјелама произведеним у Кини

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF) обавијештена да су на тржиште Босне и Херцеговине испоручене црне округле здјеле произведене у Кини у којим jе утврђено присуство меламина. Обавијест о неусклађености доставила је Италија.

Подаци о производу:

Назив производа као на ознаци:Ciotolina tonda melamina nera diametro cm 7×3,5“

Категорија производа: Материјали у контакту са храном

Остале ознаке: Art. T8164Z, Lotto No: 01/22

Произвођач/извозник: Zicco Tableware Co. Ltd., No 32, Hongling 1 Road Guanyao Shishan Town, Nanhai Foshan City,  Guangdong Province, Kina

Ризик: Озбиљан

Опасност: миграција меламина

Овај производ није у складу са одредбама Правилника о пластичним материјалима и предметима намијењеним за контакт сa храном („Службени гласник БиХ“, број 66/17) и Правилника о материјалима и предметима намијењеним за контакт сa храном („Службени гласник БиХ“, број 42/10).

Све расположиве информације о производу, сходно важећим прописима, достављене су на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражено предузимање мјера и повратно обавјештавање Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине.

Обавијест се односи искључиво на производ са наведеним подацима!