Започео процес регистрације назива заштићеном ознаком за четири прехрамбена производа

Процедура регистрације назива прехрамбеног производа заштићеном ознаком поријекла, односно заштићеном ознаком географског поријекла у складу са одредбама Правилника о системима квалитета за прехрамбене производе („Службени гласник БиХ“, број 90/18) покренута је за четири прехрамбена производа на основу захтјева поднесених Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине. Ради се о сљедећим захтјевима:

  • Захтјев за регистрацију назива „Височка печеница“ заштићеном ознаком географског поријекла,
  • Захтјев за регистрацију назива „Невесињски кромпир“ заштићеном ознаком географског поријекла,
  • Захтјев за регистрацију назива „Ливањски изворни сир“ заштићеном ознаком поријекла и
  • Захтјев за регистрацију назива „Ливањски сир“ заштићеном ознаком географског поријекла.

Наведени захтјеви разматрани су на сједници Комисије за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла и додјелу ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини која је одржана 23. јануара 2020. године у Мостару.

У складу са прописаном процедуром, обавијест о свим поднесеним захтјевима бит ће објављена у „Службеном гласнику БиХ“, а спецификација на веб сајту Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Регистрована ознака поријекла и ознака географског поријекла штите се од било каквог, директног или индиректног, комерцијалног кориштења регистроване ознаке за производе који нису обухваћени регистрацијом, као и оних производа сличних производима регистрованим под том ознаком или у оној мјери у којој кориштење ознаке искориштава углед заштићене ознаке, укључујући када се ти производи користе као састојак.

Босна и Херцеговина, због посебности географског положаја, природних могућности и богате традиције, може врло успјешно конкурисати разноврсном понудом домаћих прехрамбених производа и традиционалних специјалитета. Стога је регистрација ознака прехрамбених производа од великог значаја будући да  је ово и први пут да се кренуло у заштиту прехрамбених производа, прије свега у Босни и Херцеговини, а послије и на нивоу ЕУ, како је то прописано и омогућено легислативом ЕУ.

Детаљније информације о процесу и значају регистрације ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознака гарантовано традиционалног специјалитета можете да погледате на сљедећем линку.