Конституирајућа сједница новог сазива Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини

Конституирајућа сједница новог сазива Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини одржана је 20. новембра 2023. године у Мостару.

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине донио је на 25. сједници одржаној 3. октобра 2023. године Одлуку о оснивању Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 75/23).

Именовањем новог сазива Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини осигуране су претпоставке за наставак процеса признавања природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини, као и за праћење стања у овој области.

Комисија за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини, сходно важећим прописима, након разматрања предмета и достављене документације, даје Мишљење о признавању природне минералне, природне изворске или стоне воде која се ставља на тржиште Босне и Херцеговине.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у складу са Мишљењем Комисије, доноси Рјешење којим се потврђује да је вода произведена, ускладиштена и стављена у промет у складу са одредбама важећих прописа те да се иста може стављати на тржиште Босне и Херцеговине као „природна изворска“, „природна минерална“ или „стона вода“.

Да би нека вода била призната као природна минерална или природна изворска вода, у складу са захтјевима из Правилника о природним минералним и природним изворским водама (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/10 и 32/12), мора да буде здравствено исправна и да по свом саставу задовољава захтјеве геолошких и хидролошких испитивања, физичких и физичко-хемијских испитивања, органолептичких својстава, хемијских испитивања, микробиолошких испитивања на извору, фармаколошких, физиолошких и клиничких испитивања.

На тржишту Босне и Херцеговине тренутно се налази 35 признатих природних минералних вода и 36 признатих природних изворских  вода. Листу признатих природних минералних и природних изворских вода можете да погледатe на линку.

Сходно одредбама Правилника о столним водама („Службени гласник БиХ“, бр. 40/10 и 43/10), 11 признатих стоних вода тренутно се налази на тржишту Босне и Херцеговине, а Листа стоних вода у Босни и Херцеговини доступна је овдје.