Обавјештења

Предмет набавкеПроцијењена вриједност
(без ПДВ-a)
Врста поступкаКрајњи рок за доставу понуда
Набавка услугe закупа три паркинг мјеста за паркирање службених возилаАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
23.02.2024. до 12:00 часова
Набавка услугe закупа три паркинг мјеста за паркирање службених возилаАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
24.02.2023. до 12:00 часова
Услуге смјештаја и угоститељске услуге у склопу реализације тренинга/обука у оквиру IPA 2018 Twinning пројекта21.360,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
Услуге стручног усавршавања1.500,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
Услуге смјештаја и угоститељске услуге у склопу реализације тренинга/обука/ у оквиру IPА 2018 Тwinning пројекта15.500,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2022.
Набавка услуге закупа три паркинг мјеста за паркирање службених возила23.02.2022. до 12:00 часова
Набавка услуга репрезентације5.128,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2022.
Набавка услуге смјештаја у Босни и Херцеговини4.000,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
Набавка услуге репрезентације5.128,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2021.
Набавка услуге закупа три паркинг мјеста за паркирање службених возила1.709,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
23.02.2021. до 12:00 часова
Набавка услуга стручног усавршавања1.709,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2020.
Набавка услуга репрезентације5.128,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2020.
Набавка услуга смјештаја у Босни и Херцеговини5.128,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2020.
Набавка услуге закупа паркинг мјестаЈавни позив20.02.2020.
Набавка услуга репрезентације5.128,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2019.
Набавка услуга хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини5.128,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2019.
Набавка услуга стручног усавршавања1.709,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2019.
Набавка услуга закупа три паркинг мјеста за паркирање службених возила6.154,00 KMЈавни позив20.02.2019.
до 12:00 часова
Набавка услуга закупа три паркинг мјеста за паркирање службених возила7.200,00 KMЈавни позив20.02.2018.
до 12:00 часова
Набавка услуга хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини5.983,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
LOT 1, LOT 2, LOT 3
до 03.11.2017.
LOT 4
до 31.10.2017.
Набавка услуга репрезентације9.230,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2018.
Набавка услуга стручног усавршавања3.159,00 KMАнекс II дио Б
Закона о јавним набавкама
31.12.2018.
Набавка тонера LOT 25.128,00 KMконкурентски08.11.2016.
до 11:00 часова
Набавка канцеларијског материјала LOT 17.264,00 KMконкурентски08.11.2016.
до 11:00 часова
Лабораторијске услуге анализа на присуство пестицида у и на храни биљног поријекла68.376,00 KMотворени03.05.2016.
до 13:00 часова
Набавка лабораторијских услуга
LOT 1 Лабораторијске услуге анализа воде за пиће, природне минералне и природне изворске воде и
LOT 2 Лабораторијске услуге анализа на присуство пестицида у и на храни
68.376,00 KMотворени05.08.2015.
до 11:00 часова
Набавка канцеларијског материјала7.264,00 KMконкурентски02.07.2015.
до 11:00 часова
Набавка тонера5.128,00 KMконкурентски02.07.2015.
до 11:00 часова