Уговори

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, као Уговорни орган из члана 4. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), након што достави извјештај о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке, дужан је на својој интернетској страници, објавити основне елементе уговора за поступак јавне набавке, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора. Објава основних елемената обавезна је и у случају закључења оквирног споразума. Објава се врши на обрасцу који је саставни дио Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора („Службени гласник БиХ“, број 56/15).

Подаци у Објави основних елемената уговора и измјена уговора, за сваки појединачни уговор се ажурирају најмање свака три мјесеца и морају бити доступни на инернетској страници уговорног органа најмање три године од датума потпуне реализације уговора/оквирног споразума.

Преглед основних елемената уговора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине можете погледати на линковима испод.

Преглед Одлука о прихватању цијена понуда за јавне набавке вриједности:

Предмет набавкеПроцијењена вриједност
(без ПДВ-a)
Одлука о избору најповољнијег добављача за лабораторијске услуге испитивања квалитета меда на тржишту Босне и Херцеговине12.038,40 KM
Одлука о одабиру најуспјешнијих добављача за: Услуге хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини LOT 11.342,05 KM
Одлука о одабиру најуспјешнијих добављача за: Услуге хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини LOT 22.004,00 KM
Одлука о одабиру најуспјешнијих добављача за: Услуге хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини LOT 3851,98 KM
Одлука о избору најповољнијег добављача за LOT 1 Набавка канцеларијског материјала4.892,15 KM
Одлука о поништењу поступка набавке за LOT 2 Набавка тонера
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача ГУМА М д.о.о. Мостар990,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача IMTEC д.о.о. Мостар861,55 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге осигурања путничких моторних возила добављача ЕУРОХЕРЦ осигурање дд Сарајево Подружница Мостар3.862,37 KM
Одлука о прихватању понуде понуђача “СИВРИЋ” д.о.о. Мостар596,70 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму (набавка авио карте) добављача “FIBULA AIR TRAVEL AGENCY” Сарајево1.535,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму набавка услуга смјештаја у иностранству добављача “FIBULA AIR TRAVEL AGENCY” Сарајево1.809,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача “IPRESS” д.о.о. Широки Бријег789,36 KM
Одлука о прихваћању приједлога цијене по директном споразуму добављача АУТО-СЕРВИС „АЛФА“ Мостар427,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача Fortuna Lufthanza Siti Centar Мостар807,00 KM
Одлука о избору најповољнијег добављача за лабораторијске услуге анализа на присуство пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла84.507,00 KM
Одлука о избору најповољнијег добављача за набавку путничког моторног возила40.597,44 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача Лефтор д.о.о.200,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача МЕДИА МОНИТОРИНГ Сарајево1.548,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку канцеларијског материјала2.333,34 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку ауто гума (љетних)875,20 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку тонера за мобилне принтере313,50 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге одржавања возила од добављача Херцеговина Ауто д.д.3.979,47 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача Fortuna Lufthanza Siti Centar Мостар787,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку услуга смјештаја у иностранству (Брисел, Белгија) добављача Fibula Air Travel Agency Сарајево788,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку визит карти од добављача Print centar Green Мостар60,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге превођења на енглески језик монографије „Генетички модификовани организми-стање и перспективе“2.268,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку тонера од добављача Antonio Commerce д.о.о. Мостар2.465,80 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге штампања Смјерница, од добављача ЗТР Штампарија Бадизајн5.085,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге осигурања путничких моторних возила2.623,32 KM
Одлука о прихватању понуде понуђача „СИВРИЋ д.о.о. Мостар
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге штампања монографије „Генетички модификовани организми – стање и перспективе“ од добављача ЗТР Штампарија Бадизајн5.120,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге превођења на енглески језик Правилника о прехрамбеним адитивима780,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача IPRESS д.о.о. Широки Бријег789,36 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге превођења на енглески језик два документа из области безбједности хране500,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача АУТО-СЕРВИС „FRESH“ Мостар
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку услуга смјештаја у иностранству (Берлин, Република Њемачка) добављача “Fibula Air Travel Agency” Сарајево528,00 KM
Одлука о избору најповољнијег добављача за лабораторијске услуге анализа на присуство пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла83.136,90 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку два банера за организацију свечаности поводом Свјетског дана безбједности хране198,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге осигурања путничког моторног возила1.820,15 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача Лефтор д.о.о.200,00 KM
Одлука о избору најповољнијег добављача за набавку горива27.015,33 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача Параметар д.о.о. Сарајево1.788,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге одржавања возила од добављача Херцеговина Ауто д.д.4.250,65 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача Fortuna Lufthanza Siti Centar Мостар1.820,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге осигурања путничких моторних возила добављача ЕУРОХЕРЦ осигурање дд Сарајево, Подружница Мостар2.477,51 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене за услуге хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини за ЛОТ 1 Сарајево - добављача хотел „ЕВРОПА“ д.д. ПЈ-хотел „HOLIDАY“1.292,34 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене за услуге хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини за ЛОТ 2 Бања Лука добављача хотел „Видовић“ 1.136,75 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене за услуге хотелског смјештаја у Босни и Херцеговини за ЛОТ 3 БРЧКО – добављач ДОО “СЛОБОПРОМ С“ хотел „ЈЕЛЕНА“547,70 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача „Fibula Air Travel Agency Sarajevo” 1.970,00 KM
Одлука о прихватању понуде понуђача „СИВРИЋ“ д.о.о. Мостар596,70 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за робе под називом „Набавка дезинфекционих средстава и заштитних рукавица“ 170,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге превођења са енглеског језика Водича Свјетске здравствене организације Covid 19 и безбједност хране – водич за субјекте у пословању са храном400,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача АУТО-СЕРВИС „FRESH” Мостар
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача Лефтор д.о.о.200,00 KM
Одлука о избору најповољнијег добављача за лабораторијске услуге анализа на присуство пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла85.263,85 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге превођења са енглеског језика Кодекс Алиментариус Водича за смањивање контаминације хране са полицикличким ароматским угљиководоницима (ПАХ) приликом димљења и процеса директног сушења85.263,85 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача ПАРАМЕТАР д.о.о. Сарајево1.788,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге одржавања возила од добављача Херцеговина Ауто д.д.5.100,25 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене за набавку компјутерског материјала235,044 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге текућег одржавања добављача Г.Д. „Конструкције“ д.о.о. Мостар2.734,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача „ЕУРО-ХИТ“ д.о.о. Мостар2.508,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача „Config” д.о.о.617,54 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене добављача Ауто Беванда д.о.о. Мостар по директном споразуму за набавку зимских гума1.107,60 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку компјутерског материјала (слушалице са микрофоном и wеб камера) добављача Универзално Премиум д.о.о. Брчко, Пословница Мостар699,43 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку материјала за одржавање мрежних принтера/скенера добављача Цонфиг д.о.о. Мостар976,05 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене у набавци роба по директном споразуму под називом: „Набавка опреме - рачунара“5.924,12 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача Еурохерц осигурање д.д. Сарајево, Подружница Мостар690,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку канцеларијског материјала добавлјача Antonio Commerce д.o.o. Мостар992,60 KM
Одлука о прихватању понуде понуђача „СИВРИЋ“ д.о.о. Мостар596,70 KM (са ПДВ-ом)
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку тонера586,77 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку слушалица са микрофоном и web камера810,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге превођења на енглески језик документа Процјена ризика од уноса тешких метала конзумирањем рибе и рибљих производа са тржишта Босне и Херцеговине420,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача АУТО-СЕРВИС „FRESH” Мостар427,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене добављача по директном споразуму за „Набавку материјала за поправку и одржавање информатичке опреме-рачунарске компоненте за сервер“5.995,36 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене добављача „Гума М д.о.о. Мостар“ по директном споразуму за набавку љетних гума454,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге осигурања путничког моторног возила добављача ЕУРОХЕРЦ осигурање дд Сарајево, Подружница Мостар1.685,46 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку канцеларијског материјала1.089,62 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге превођења са енглеског језика Нацрта правилника о дефинисању, описивању, презентовању, означавању и заштити географских ознака јаких алкохолних пића, Смјерница из области службених контрола и Водича анализе ризика о безбједности хране4.225,00 KM
Одлука о избору најповољнијег добављача за лабораторијске услуге анализа на присуство пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла55.416,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге осигурања два путничка моторна возила добављача ЕУРОХЕРЦ осигурање дд Сарајево, Подружница Мостар3.592,48 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за куповину простирача за службено возило Škoda Kodiaq регистарских ознака Т31-А-741127,94 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за Услуге сервиса службеног моторног возила Škoda Octavia регистарских ознака К09-Е-421287,17 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене добављача Херцеговина Ауто д.д. Мостар по директном споразуму за набавку зимских гума1.651,13 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за куповину простирача за службено возило Dacia Duster регистарских ознака Т31-А-73185,47 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене и одобравању онлајн куповине лиценције за апликацију Zoom meeting (пакет Pro)149,90$
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму добављача ПАРАМЕТАР д.о.о. Сарајево1.788,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене добављача хотел „AMICUS“ Мостар по директном споразуму за услуге хотелског смјештаја
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму „Одржавање информатичке опреме”5.118,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку тонера добављача „Antonio Commerce d.o.o. Mostar“ 757,80 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене за услуге интернета (говорне телефонске услуге и АDSL/VDSL приступа интернету)3.240,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге штампања календара, од добављача ЗР Свијет432,00 KM
Одлука о прихватању понуде понуђача „СИВРИЋ“ д.о.о. Мостар596,70 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге сервиса службеног моторног возила Шкода Кодиак регистарских ознака T31-A-741295,41 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге сервиса службеног моторног возила Шкода Октавиа регистарских ознака К09-Е-421 475,70 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за услуге сервиса службеног моторног возила Дациа Дустер регистарских ознака Т31-А-731311,96 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку роба под називом „Набавка стручне литературе“68,38 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку канцеларијског материјала добављача „Antonio Commerce d.o.o.“ Мостар1.444,85 KM
Одлука о прихватању цијене по директном споразуму добављача Ауто-сервис „Fresh” Мостар427,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за „Замјена гума за службено возило Škoda Octavia регистарских ознака К09-Е-421“15,00 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за „Замјена гума за службено возило Шкода Kodiaq регистарских ознака Т31-А-741“34,19 KM
Одлука о прихватању приједлога цијене по директном споразуму за набавку тонера добављача "Antonio Commerce" д.о.о. Мостар754,38 KM