Уговори

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, као Уговорни орган из члана 4. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 i 59/22), након што достави извјештај о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке, дужан је на својој интернетској страници, објавити основне елементе уговора за поступак јавне набавке, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора. Објава основних елемената обавезна је и у случају закључења оквирног споразума. Објава се врши на обрасцу који је саставни дио Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора („Службени гласник БиХ“, број 56/15).

Подаци у Објави основних елемената уговора и измјена уговора, за сваки појединачни уговор се ажурирају најмање свака три мјесеца и морају бити доступни на инернетској страници уговорног органа најмање три године од датума потпуне реализације уговора/оквирног споразума.

Преглед основних елемената уговора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине можете погледати на линковима испод.

Преглед Одлука о прихватању цијена понуда за јавне набавке вриједности:

Predmet nabavkeProcijenjena vrijednost
(bez PDV-a)
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumue308,80 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia“247,12 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Uniline Plus d.o.o. Sarajevo1.703,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o. Tuzla200,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za "Usluge osiguranja putničkog motornog vozila"1.688,17 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.274,11 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-741”479,47 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku promotivnog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.240,74 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Usluge montaže i balansiranja guma na službenom motornom vozilu Dacia Duster, registarskih oznaka T31-A-731"35,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Usluge montaže i balansiranja guma na službenom motornom vozilu Škoda Octavia, registarskih oznaka K09-E-421"35,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Usluge montaže i balansiranja guma na službenom motornom vozilu Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-741"35,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo610,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dobavljača BreakPoint d.o.o. Mostar po direktnom sporazumu5.100,00 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar6.120,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala1.696,05 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia, registarskih oznaka K09-E-421”244,93 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-741”262,89 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dobavljača A.O. Leko d.o.o. Mostar po direktnom sporazumu za nabavku zimskih guma1.630,80 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu5.520,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.788,45 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Dacia Duster, registarskih oznaka T31-A-731"151,98 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia“, registarskih oznaka K09-E-421221,63 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača PARAMETAR d.o.o. Sarajevo1.794,90 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo2.452,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge montaže i balansiranja guma” na službenom motornom vozilu Dacia Duster, registarskih oznaka T31-A-73141,04 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge montaže i balansiranja guma” na službenom motornom vozilu Škoda Oktavia registarskih oznaka K09-E-42134,19 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge montaže i balansiranja guma” na službenom motornom vozilu Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-74134,19 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja dva putnička motorna vozila, dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar3.290,79 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Oktavia“, registarskih oznaka K09-E-421335,43 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja Smjernica iz TWINNING projekta5.980,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog namještaja dobavljača Interijer Dedić d.o.o. Mostar3.720,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo2.670,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-741”543,28 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.931,52 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku goriva26.200,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla70.773,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkog motornog vozila 1.706,17 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o.200,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za uslugu zamjene zimskih za ljetne gume” na službenom motornom vozilu Dacia Duster, registarskih oznaka T31-A-73150,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za uslugu zamjene zimskih za ljetne gume na službenom motornom vozilu Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-74150,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku usluge zamjene zimskih za ljetne gume na službenom motornom vozilu Škoda Octavia, registarskih oznaka K09-E-42150,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo1.404,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar975,17 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Oktavia“, registarskih oznaka K09-E-421600,00 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar6.120,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera od dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar658,88 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača „Hercegovina auto“ d.d. Mostar598,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq“, registarskih oznaka T31-A-741349,87 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog namještaja dobavljača Euro-Hit d.o.o. Mostar5.114,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.926,02 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja Vodiča iz Tvining projekta,od dobavljača ZR Svijet5.928,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluga zamjene guma na felgama” na službenom motornom vozilu Škoda Oktavia, registarskih oznaka K09-E-42115,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge montaže i balansiranja guma” na službenom motornom vozilu Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-74134,19 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za Usluge servisa službenog motornog vozila Dacia Duster, registarskih oznaka T31-A-731292,92 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421279,07 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku roba pod nazivom „Nabavka stručne literature“120,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja dva putnička motorna vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar3.402,77 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.495,74 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq registarskih oznaka T31-A-741273,41 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar754,38 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Zamjena guma za službeno vozilo Škoda Kodiaq registarskih oznaka34,19 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Zamjena guma za službeno vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421“15,00 KM
Odluka o prihvatanju cijene po direktnom sporazumu dobavljača Auto-servis „Fresh” Mostar427,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.444,85 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku roba pod nazivom „Nabavka stručne literature“68,38 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Dacia Duster registarskih oznaka T31-A-731311,96 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge servisa službenogmotornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421
475,70 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq registarskih oznaka T31-A-741295,41 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar596,70 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za usluge interneta (govorne telefonske usluge i ADSL/VDSL pristupa internetu)3.240,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-741402,69 KM