Обавијест за потрошаче о опозиву производа

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је од стране увозника, компаније Конзум д.о.о. Сарајево, 29. октобра 2020. године обавијештена да је у току опозив сљедећих производа са тржишта Босне и Херцеговине:

  • „ФИНЕССЕ ЧОКОЛАДА ЉЕШЊАК ГРОЖЂИЦЕ“, паковање: 80г, лот: 2015611, рок употребе: 04.06.2021.;
  • „ФИНЕССЕ ЧОКОЛАДА ЉЕШЊАК ГРОЖЂИЦЕ“, паковање: 80г, лот: 2015631, рок употребе: 04.06.2021.

Произвођач наведених производа је Краш д.д., Равнице 48, Хрватска. Како се наводи у обавијести увозника, разлог опозива је „сумња на постојање страних тијела (физичких контаминаната)“.

Увозник је у обавијести достављеној Агенцији навео да су потрошачи путем званичног веб сајта (линк) обавијештени о опозиву и могућности поврата производа који су предмет опозива.

Агенција је, такође, путем Система за брзо узбуњивање за храну и храну за животиње (EU RASFF) обавијештена да су на тржиште Босне и Херцеговине испоручени наведени производи те је, сходно надлежностима, доставила све потребне информације надлежним инспекцијским органима на даље поступање.