Обавијест о добровољном опозиву одређених серија “Kinder” производа

Обавјештавамо потрошаче да је „Ferrero d.o.o.“  Загреб, због мјера предострожности, покренуо добровољни опозив одређених серија “Kinder” производа са тржишта Босне и Херцеговине, и то:

 • “Kinder Schokobons White”, 200g, L337R03, рок трајања : 16.07.2022.;
 • “Kinder Schokobons White”, 200g, L354R03, рок трајања: 02.08.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 46g, L291RZD-KX, рок трајања: 31.05.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 46g, L296RZD-LE, рок трајања: 07.06.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 46g, L320RZD-MB, рок трајања: 29.06.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 46g, L321RZD-MC; рок трајања: 30.06.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 46g, L321RZD-MD; рок трајања: 30.06.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 125g, L005L03, рок трајања: 18.08.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 125g, L302R03, рок трајања: 11.06.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 125g, L307R03, рок трајања: 16.06.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 125g, L313R03, рок трајања: 22.06.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 125g, L314R03, рок трајања: 23.06.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 125g, L321R03, рок трајања: 30.06.2022.;
 • “Kinder Schokobons”, 125g, L328R03, рок трајања: 07.07.2022.

Према информацијама које су достављене Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине путем правног заступника наведеног предузећа, ниједан “Kinder” производ који се налази на тржишту нема позитиван резултат теста на присуство бактерије Salmonella, а „Ferrero“ сарађује са надлежним органима како би се утврдила могућа повезаност са случајевима оболијевања узрокованим наведеном бактеријом који су пријављени у појединим земљама ЕУ.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине доставила је надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини на даље поступање све расположиве информације, укључујући оне запримљене путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF).

Обавијест се односи искључиво на производе с горе наведеним подацима!