Обавијест о повлачењу и опозиву додатка исхрани „Биогелат Брусница УроФорте тоник“, 120ml, серија: 2D0110, рок трајања: 3/2024

Компанија „Viennapharm“ д.о.о. Сарајево обавијестила је Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине о повлачењу и опозиву производа због могуће контаминације честицама стакла. Обавијест се односи искључиво на производ са сљедећим подацима:

Назив производа: „Биогелат Брусница УроФорте тоник

Паковање: 120ml

Серија: 2D0110

Рок трајања: 3/2024

Категорија производа: додатак исхрани

Произвођач: Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse, Беч, Аустрија

Увозник у Босну и Херцеговину:Viennapharm“ д.о.о., Језеро 3, Сарајево

Све расположиве информације о производу, сходно важећим прописима, достављене су на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражено предузимање мјера и повратно извјештавање Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.