Обавијест о повлачењу и опозиву производа због присуства етилен оксида

Пуномоћник друштва „Mars Wrigley’s Confectionery“ обавијестио је Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да је, због утврђеног присуства етилен оксида у адитиву који је кориштен у производњи, покренут поступак повлачења са тржишта Босне и Херцеговине сљедећих сладоледних производа:

 • SNICKERS Xtra Ice bar, паковање од 66 g, најбоље употријебити до: 31.01.2023., LOT: 108E3DOE02;
 • SNICKERS Xtra Ice bar, паковање од 66 g, најбоље употријебити до: 30.11.2022.,, LOT: 050B2 DOE02;
 • SNICKERS Xtra Ice bar, паковање од 66 g, најбоље употријебити доo: 31.12.2022., LOT: 101C2DOE02;
 • SNICKERS Xtra Ice bar, паковање од 66 g, најбоље употријебити до: 31.12.2022., LOT: 101C3DOE02;
 • TWIX Ice bar, паковање од 34,2 g, најбоље употријебити до: 31.10.2022., LOT: 047D1DOE01;
 • BOUNTY Ice bar, паковање од 39,1 g, најбоље употријебити до: 28.02.2023., LOT: 109D3DOE02;
 • BOUNTY Ice bar, паковање од 39,1 g, најбоље употријебити до: 28.02.2023., LOT: 109E2 DOE02;
 • BOUNTY Ice bar, паковање од 39,1 g, најбоље употријебити до: 28.02.2023., LOT: 109F3DOE02;
 • SNICKERS Ice bar, паковање од 48 g, најбоље употријебити до: 28.02.2023., LOT: 111D1DOE02;
 • SNICKERS Ice bar, паковање од 48 g, најбоље употријебити до: 31.01.2023., LOT: 105E1DOE02;
 • SNICKERS Ice bar, паковање од 48 g, најбоље употријебити до: 31.01.2023., LOT: 105E2DOE02;
 • SNICKERS Ice bar, паковање од 48 g, најбоље употријебити до: 31.01.2023., LOT: 107F2DOE02;
 • TWIX XTRA Ice bar, паковање од 47 g, најбоље употријебити до: 28.02.2023., LOT: 112A2DOE01;
 • TWIX XTRA Ice bar, паковање од 47 g, најбоље употријебити до: 28.02.2023., LOT: 112A3DOE01;
 • M&M’s Pnt Ice Stick, паковање од 62 g, најбоље употријебити до: 31.07.2022., LOT: 107B3DOE01.

Правилником о прехрамбеним адитивима („Службени гласник БиХ“, бр. 33/18 и 06/21) прописано је да етилен оксид не смије да се користи за стерилизацију адитива, па сходно напријед наведеном, није дозвољено стављање на тржиште Босне и Херцеговине прехрамбених производа у чијем је производном процесу кориштен етилен оксид.

У складу са одредбама Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), ако субјект у пословању са храном зна или оправдано сумња да храна коју је увезао, произвео, прерадио, ставио на тржиште или дистрибуисао, не задовољава захтјеве здравствене исправности, дужан је одмах спријечити стављање хране на тржиште, односно у случајевима када производ није више под његовом директном контролом о томе одмах обавијестити надлежне органе. Ако је храна већ стигла до потрошача, субјект у пословању са храном мора ефикасно и тачно обавијестити потрошаче о разлозима за њезино повлачење, и ако је потребно, од потрошача тражити поврат хране којом су већ снабдјевени, када остале мјере нису довољне за постизање високог нивоа заштите здравља.

Ова обавијест односи се само на производе са напријед наведеним подацима!