Обавијест о повлачењу производа „Ослић без главе и репа Hubbsi“

Са циљем заштите здравља потрошача, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, одмах по пријему обавијести од стране Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Сарајево о утврђеном присуству паразита из породице Anasikadaе у дубоко смрзнутој риби ослић без главе и репа Hubbsi, доставила све расположиве информације на даље поступање надлежним инспекцијским органима.

Према доступним информацијама, наведени производ стављен је на тржиште под робном марком „Bingо“ у PVC паковању, и то:

  • паковање од 1 кг са датумом паковања од 24.03.2021., 01.06.2021. и 07.06.2021.,
  • паковање од 2 кг са датумом паковања 01.06.2021. и 07.06.2021. године.

Наведени производ поријеклом је из Шпаније, увозник у Босну и Херцеговину је Andrea&Giovanni д.о.о. Читлук, а пакован је и дистрибуисан од стране АG Frigo Љубушки.

У складу са информацијом коју је Агенција запримила од стране Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Тузла, извршен је инспекцијски надзор централног магацина субјекта у пословању са храном Бинго доо Тузла, те је утврђено да су предузете мјере повлачења наведених производа из продаје.

Ова обавијест односи се само на производ са горе наведеним подацима!