Обавијест о тренутном режиму рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине

У складу са „Одлуком о поступању институција БиХ у вези с пријетњом опасности по живот и здравље запослених узрокованих присуством вируса Covid – 19“ која је донесена на 5. ванредној сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 17. марта 2020. године, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине прописала је интерне процедуре којим се обезбјеђује несметан процес рада, уз смањени проток људи у ситуацијама када се послови могу обављати од куће.

Режим рада, у складу са наведеном Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине, такође је усаглашен са мјерама које су донијеле ентитетске и кантоналне власти према сједишту институције, а које се односе на област безбједности здравља људи.

Осим редовне телефонске линије Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине (+387 36 336 950), у хитним ситуацијама можете да позовете и сљедеће телефонске бројеве:

+387 62 330 612 и

+387 65 589 593.

Са циљем превенције ширења пандемије Covid – 19, ову прилику користимо да бисмо препоручили грађанима да прате препоруке надлежних здравствених институција и кризних штабова у Босни и Херцеговини те да се истих придржавају.