Обука о захтјевима службених контрола и спречавању патворења меда

Дводневна обука о захтјевима службених контрола и спречавању патворења меда одржана је 1. и 2. децембра 2022. године на Буни, Мостар. Обуку намијењену представницима надлежних инспекцијских органа у Босни и Херцеговини организовала је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у склопу IPA Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране Босне и Херцеговине с правном стечевином ЕУ“.

Представници Националног уреда за безбједност прехрамбеног ланца Мађарске (NEBIH) презентовали су учесницима обуке правни основ за регулисање квалитета меда у Европској унији и међународне стандарде за испитивање квалитета меда. Такође су пренијели искуства надлежних институција Мађарске у вези са узорковањем и означавањем меда, као и о методама, које се користе за детекцију патвореног меда.

Са представницима надлежних инспекцијских органа у Босни и Херцеговини разговарано је о спровођењу службених контрола квалитета меда, као и о утврђивању приоритета на основу процјене ризика. Учесници обуке упознати су и са лабораторијским методама које се у Мађарској користе за испитивања квалитета меда (класичне, IRMS, NМR, профил метала, профил арома, биолошки тест…).

IPA Twinning пројекат „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ” финансира Европска унија у износу од 1,5 милиона евра, а спроводи га конзорцијум предвођен надлежним институцијама за безбједност хране Литваније са партнерима из Италије и Мађарске.