Објављен Водич за добијање ознака географског поријекла и традиционалних специјалитета хране у Босни и Херцеговини

Како би подржала произвођаче чији прехрамбени производи имају потенцијал за стицање једне од регистрованих ознака поријекла, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, уз подршку USAID Пројекта развоја одрживог туризма у Босни и Херцеговини (USAID TURIZAM), припремила је „Водич за добијање ознака географског поријекла и традиционалних специјалитета хране у Босни и Херцеговини“.

Водич је намијењен свим произвођачима и прерађивачима хране у БиХ који желе да заштитите ознаку поријекла, ознаку географског поријекла или ознаку гарантовано традиционалног специјалитета за своје прехрамбене производе.

Правни оквир у области система квалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини омогућава свим произвођачима да, након регистрације ознаке у Босни и Херцеговини, назив свог производа региструју и на нивоу ЕУ. На тај начин може да се заштитити производ од било какве директне или индиректне комерцијалне употребе регистроване ознаке за прехрамбене производе који нису обухваћени регистрацијом. Више информација можете да пронађете на сљедећим линковима:

Осим природних потенцијала, успостављеног правног оквира и подршке кроз међународне пројекте, произвођачима заинтересованим за стицање ознака за прехрамбене производе на располагању је и финансијска подршка ентитетских министарстава пољопривреде.

Примјер добре праксе у области регистрације ознака представља тржиште Европске уније, гдје је препознат значај и вриједност заштићених производа са ознакама поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета. На нивоу ЕУ до краја 2021. године, заштићено је и укупно регистровано 1.635 назива пољопривредних и прехрамбених производа, од чега 668 назива ознаком поријекла, 905 назива ознаком географског поријекла и 62 назива ознаком гарантовано традиционалног специјалитета.

Босна и Херцеговина, захваљујући природним ресурсима, биолошкој разноликости, погодној клими, те дугој традицији у пољопривредној производњи и производњи хране, има одличне предуслове и потенцијал за развој тржишта производа са доданом вриједношћу. Производи заштићени ознакама поријекла и географског поријекла препознатљивији су на тржишту, а самим тим конкурентнији и у правилу имају већу цијену од сродних производа.

Тренутно у Босни и Херцеговини два производа имају регистровану ознаку поријекла (Ливањски изворни сир и Дрварски мућени пекмез од дрењина), а три производа ознаку географског поријекла (Височка печеница, Ливањски сир и Невесињски кромпир).