Одржана експертска мисија о квалитету воде намијењене за људску потрошњу

Експертска мисија о законодавним захтјевима у складу са Директивом ЕУ 2020/2184 о квалитету воде намијењене за људску потрошњу одржана је у периоду од 28. марта – 1. априла 2022. године у Мостару.

У склопу експертске мисије одржана је једнодневна радионица на тему „Ревизија законодавства у БиХ које се односи на квалитет воде намијењене за људску потрошњу у смислу транспозиције Директиве (ЕУ) 2020/2184 у законодавство БиХ“. На радионици су, поред представника Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и експерата из Мађарске, учествовали представници надлежних органа Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ. Експерти су учесницима радионице презентовали захтјеве Директиве ЕУ 2020/2184, као и најбоље праксе у земљама окружења и земљама Европске уније. Такође су разматрани модели преузимања наведеног прописа ЕУ у законодавство Босне и Херцеговине.

Циљеви Директиве ЕУ 2020/2184 су заштита здравља људи од негативних ефеката било каквог загађења воде намијењене за људску потрошњу обезбјеђивањем њезине здравствене исправности и чистоће, као и побољшање приступа води намијењеној за људску потрошњу. Вриједности параметара утврђене у наведеној директиви заснивају се на доступним научним сазнањима и принципу предострожности те се бирају како би се обезбиједило да се вода намијењена за људску потрошњу може безбједно конзумирати током цијелог живота, чиме се обезбјеђује висок ниво заштите здравља.

Експертска мсија организована је у склопу ИПА Твининг пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ”. Ревизија законодавства у области безбједности хране и обезбјеђивање постепеног усклађивања са законодавством ЕУ једна је од четири компоненте наведеног пројекта који се финансира средствима ЕУ у износу од 1,5 милиона евра, а спроводи га конзорцијум који предводи Литванија са својим партнерима из Италије и Мађарске.