Одржана обука о имплементацији принципа HACCP (општи захтјеви и практични примјери)

Обука на тему „Имплементација приниципа HACCP (општи захтјеви и практични примјери)“, намијењена надлежним инспекцијским органима, одржана је у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине 15. и 16. марта 2023. године у Чапљини. Обука је организована у склопу IPА 2018 Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном тековином ЕУ“.

У склопу практичне обуке, која је спроведена у производним погонима субјекта у пословању с храном мјешовите производње, сагледане су HACCP студије, те примјена истих у погонима. Размијењена су искуства између надлежних инспекцијских органа (ветеринарска инспекција, инспекција за храну и санитарна инспекција), представљене су најбоље праксе имплементације HACCP, те је разговарано о будућим активностима приликом имплементације међународних стандарда из области безбједности хране.

Сходно члану 29. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), субјект у пословању са храном, осим на нивоу примарне производње, дужан је успоставити и спроводити редовне контроле хигијенских и здравствено-техничких услова производње у сваком објекту под његовом контролом, спровођењем превентивног поступка самоконтроле, развијеног у складу са принципима система анализе опасности и критичних контролних тачака.