Одржана обука о имплементацији принципа HACCP (општи захтјеви и практични примјери) за субјекте у пословању са храном

Обука на тему „Имплементација приниципа HACCP (општи захтјеви и практични примјери) за субјекте у пословању са храном“ одржана је у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у периоду од 5.-23. јуна 2022. године у Мостару, Брчком и Сарајеву. Обука је организована у склопу IPA 2018 Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном тековином ЕУ“. Циљ обуке је унапрјеђење система самоконтроле у субјектима у пословању са храном у Босни и Херцеговини.

Практични дио обуке је спроведен у производним погонима ЛАКС д.о.о. Рибогојилиште Мостар, Салмон д.о.о. Салаковац, “БРИЖ” Брчко, Воћар д.о.о. Брчко и ГА-МЕ-ХА д.о.о. Сарајево сагледавањем њихових HACCP студија те примјена истих у погонима. Размијењена су искуства између субјеката у пословању са храном и експерата ЕУ, представљене су најбоље праксе имплементације HACCP те је разговарано о капацитетима субјеката у пословању са храном у Босни и Херцеговини за имплементацију међународних стандарда из области безбједности хране.

Сходно члану 29. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), субјект у пословању са храном, осим на нивоу примарне производње, дужан је успоставити и проводити редовне контроле хигијенских и здравствено-техничких услова производње у сваком објекту под његовом контролом, спровођењем превентивног поступка самоконтроле, развијеног у складу са принципима система анализе опасности и критичних контролних тачака.