Одржана обука о имплементацији принципа HACCP (општи захтјеви и практични примјери) за субјекте у пословању са храном

Обука на тему „Имплементација приниципа HACCP (општи захтјеви и практични примјери) за субјекте у пословању са храном“ одржана је у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у периоду од 28. јуна до 1. јула 2022. године у Високом. Обука је организована у склопу IPA 2018 Твининг пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“.

У склопу практичне обуке која је спроведена у производним погонима два субјекта у пословању са храном сагледане су њихове HACCP студије те имплементација истих у погонима. Размијењена су искуства између субјеката у пословању са храном (животињског и неживотињског поријекла), представљене су најбоље праксе имплементације HACCP те је разговарано о капацитетима субјеката у пословању са храном у Босни и Херцеговини за имплементацију међународних стандарда из области безбједности хране.

Сходно члану 29. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), субјект у пословању са храном, осим на нивоу примарне производње, дужан је успоставити и спроводити редовне контроле хигијенских и здравствено-техничких услова производње у сваком објекту под његовом контролом, спровођењем превентивног поступка самоконтроле, развијеног у складу са принципима система анализе опасности и критичних контролних тачака.