Одржана Прва сједница Савјета за генетички модификоване организме

Прва сједница Савјета за генетички модификоване организме именованог Одлуком о именовању чланова Савјета за генетички модификоване организме („Службени гласник БиХ“, број 82/19)  која је донесена на 178. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржана је 27. децембра 2019. године у Мостару.

Сходно одредбама Закона о ГМО („Службени гласник БиХ“, број 23/09), ради праћења стања и развоја у области руковања с ГМО-ом и пружања стручне помоћи надлежним органима у имплементацији овог Закона, Савјет министара на приједлог Агенције, са кандидатске листе из научних, стручних и образовних институција ентитета и Брчко Дистрикта БиХ, Одлуком бира чланове Савјета за ГМО.

Савјет за ГМО врши сљедеће послове:

  • даје мишљења о употреби ГМО-а у управним поступцима и другим поступцима по захтјеву надлежних органа,
  • даје мишљење и приједлоге у припреми прописа о употреби ГМО-а,
  • даје мишљења и приједлоге надлежним органима државне управе о питањима употребе ГМО-а,
  • прати стање и развој у области кориштења генетичке технологије и употребе ГМО-а,
  • прати научно-стручна достигнућа и даје мишљења у вези са употребом генетичке технологије и употребом ГМО-а,
  • даје мишљења у вези са социјалним, етичким, техничким и технолошким, научним и другим условима кориштења ГМО-а,
  • савјетује надлежне органе о питањима везаним за употребу ГМО-а и генетичке технологије,
  • извјештава јавност путем медија и стручних скупова о стању и развоју у подручју употребе генетичке технологије и употребе ГМО-а, те о својим ставовима и мишљењима,
  • обавља и друге стручне послове прописане Законом о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09) и прописима донесеним на основу њега.