Одржана Регионална конференција о пчеларству

Регионална конференција о пчеларству на тему „Утицај климатских промјена на сектор пчеларства у регији и могући одговори“ одржана је 25. и 26. фебруара 2022. године у Бања Луци.

Уиме Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине конференцији је присуствовао мр.сци. Нијаз Бајрамовић, помоћник директора у Сектору за научну сарадњу, процјену и комуникацију ризика, који је учествовао у панел дискусијама у којима су обрађиване теме из надлежности Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, као што су прикупљање и обрада лабораторијских анализа меда, резултати Мониторинга квалитета меда на тржишту Босне и Херцеговине те мјере спроведене на основу резултата истога.

Конференција је одржана с циљем размјене искустава и знања те доношења адекватних мјера помоћу којих би се ублажио утицај климатских промјена на сектор пчеларства.

Климатске промјене имају све израженији утицај на пољопривредну производњу. Сектор пчеларства је у протеклом периоду изложен значајним губицима узрокованим изузетно ниским и високим температурама, као и другим екстремима у облику поплава, суша и града у некарактеристичним календарским периодима.

На конференцији су учествовали представници надлежних институција, савеза и удружења пчелара из земаља у региону те представници партнерских института и академија.