Одржан састанак о размјени информација у области безбједности хране

На позив Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у просторијама Федералне управе за инспекцијске послове ФБиХ, одржан је састанак коме су присуствовали представници Агенције, Канцеларије за ветеринарство БиХ, Федералне управе за инспекцијске послове, Инспектората Републике Српске и Инспектората Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Састанак је резултат наставка сарадње између надлежних органа и на њему су разматрани стручно-технички апсекти у подручју размјене информација у области безбједности хране.