Одржан 8. састанак Управног одбора IPА Twinning пројекта

Осми састанак Управног одбора IPА Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању са правном стечевином ЕУ у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини”, одржан је 14. септембра 2022. године у Мостару. Састанком су предсједавали водиoци пројекта др. Видмантас Паулаускас и др.сци. Џемил Хајрић.

Члановима Управног одбора презентован је Извјештај о имплементацији пројекта за период 1. јуна – 31. августа 2022. године. У извјештајном периоду одржано је 11 мисија краткорочно ангажованих експерата, којима су обухваћене све четири компоненте пројекта.

На састанку је, такође, разматран План рада за период 1. септембра 2022. – 28. фебруара 2023. године.

IPА Twinning пројекaт “Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању са правном стечевином ЕУ у сектору безбједности хране” спроводи се уз подршку Европске комисије, а укупна финансијска вриједност пројекта којег спроводи конзорцијум институција из Литваније, Италије и Мађарске износи 1,5 милиона евра.

Циљ пројектних активности је унапрјеђење сектора безбједности хране у Босни и Херцеговини у дијелу који се односи на усклађивање прописа о храни са правном стечевином ЕУ, јачање капацитета надлежних институција и субјеката у пословању са храном за имплементацију прописа и стандарда ЕУ у области хигијене хране и службених контрола хране, унапрјеђење система регистрације ознака поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета те јачање капацитета за процјену ризика поријеклом из хране.