Омогућен наставак процеса признавања природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 9. сједници одржаној 18. јуна 2020. године донио Одлуку о оснивању Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини.

Доношењем ове Одлуке именован је нови сазив Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини који ће наставити процес признавања природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини. Такође су омогућене претпоставке за праћење стања у области природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини.

Комисија за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини, сходно важећим прописима, након разматрања предмета и достављене документације у истом, даје Мишљење о признавању природне минералне, природне изворске или стоне воде која се ставља на тржиште Босне и Херцеговине.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у складу са Мишљењем Комисије, доноси Рјешење којим се потврђује да је вода произведена, ускладиштена и стављена у промет у складу са одредбама важећих прописа те да се иста може стављати на тржиште Босне и Херцеговине као „природна изворска“, „природна минерална“ или „стона вода“.

Да би нека вода била призната као природна минерална или природна изворска вода, у складу са захтјевима из Правилника о природним минералним и природним изворским водама (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/10 и 32/12), мора бити здравствено исправна и по свом саставу задовољавати захтјеве геолошких и хидролошких испитивања, физичких и физичко-хемијских испитивања, органолептичких својстава, хемијских испитивања, микробиолошких испитивања на извору, фармаколошких, физиолошких и клиничких испитивања.

На тржишту Босне и Херцеговине тренутно се налази 26 природних минералних вода и 27 природних изворских  вода. Листу признатих природних минералних и природних изворских вода можете погледати на линку.

Сходно одредбама  Правилника о стоним водама („Службени гласник БиХ“, бр. 40/10 и 43/10), девет признатих стоних вода тренутно се налази на тржишту Босне и Херцеговине. Листа стоних вода у Босни и Херцеговини доступна је овдје.