Опозив производа „Home најлонска кутлача-цједиљка“, ЛОТ:2020

На основу обавијести Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF), обавјештавамо потрошаче о опозиву производа „најлонска кутлача -цједиљка“, поријеклом из Кине. Разлог опозива је миграција примарних ароматских амина, а обавијест се односи искључиво на производ са сљедећим подацима:
Назив производа (као на ознаци): Nylon Skimmer (најлонска кутлача-цједиљка)
Баркод: 3850334199416
Бренд: Home
Лот: 2020
Увозник/примаоц робе у БиХ: Конзум д.о.о., Рајловачка бб, Сарајево; Мерцатор БХ д.о.о., Блажуј бб, Сарајево

Све расположиве информације о производу достављене су на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини, сходно важећим прописима.

Више информација о опозиву и начину поврата производа доступно је на веб сајту увозника: https://www.konzum.co.ba/O-Konzumu/Novosti/Povlacenje-artikla-sa-trzista.