Запослени

Др.сци. Џемил Хајрић – директор (биографија)
e-mail: hajric@fsa.gov.ba

Др.сци. Слободан Дојчиновић – замјеник директора
e-mail: dojcinovic@fsa.gov.ba

мр.сци Мирослав Видовић – секретар
e-mail: tajnik@fsa.gov.ba

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Бранка Грубишић, дипл.оец. – помоћник директора
e-mail: grubisic@fsa.gov.ba

Одсјек за финансијске послове

Миа Вукоја, дипл. оецц. – виши стручни сарадник за финансијске послове
e-mail: vukoja@fsa.gov.ba

Јелена Кнезовић – књиговођа
e-mail: knezovic@fsa.gov.ba

Зорица Чабрило – референт благајник
e-mail: cabrilo@fsa.gov.ba

Сања Орловић – технички секретар
e-mail: orlovic@fsa.gov.ba

Аднан Кујан – возач-курир
e-mail: kujan@fsa.gov.ba

Одсјек за правне послове

Амела Исић, дипл.иур. – шеф Одсјека
e-mail: isic@fsa.gov.ba

Маида Мујкић, др.вет.мед. – стручни савјетник за координацију са надлежним органима
e-mail: mujkic@fsa.gov.ba

Асија Лето, дипл. иур. – стручни сарадник за правне, опће и кадровске послове
e-mail: leto@fsa.gov.ba

Биљана Николић, дипл.иур. – самостални референт за планирање и набавке
e-mail: bnikolic@fsa.gov.ba

Мирјана Јовић, дипл.оец. – самостални референт за опће и архивске послове
e-mail: jovic@fsa.gov.ba

Јасна Чамбер, дипл.иур. – самостални референт за протокол
e-mail: budimir@fsa.gov.ba

СЕКТОР ЗА НАУЧНУ САРАДЊУ, ПРОЦЈЕНУ И КОМУНИКАЦИЈУ РИЗИКА

мр.сци. Нијаз Бајрамовић – помоћник директора
e-mail: bajramovic@fsa.gov.ba

Одсјек за научну сарадњу

проф.др.сци Катица Арар – шеф Одсјека
e-mail: arar@fsa.gov.ba

Мирко Муса, дипл.инг.пољоп. – стручни савјетник за научну сарадњу и опасности у храни
e-mail: musa@fsa.gov.ba

Весна Самарџић, дипл.. инг. прехрамбене технологије – виши стручни сарадник за научну сарадњу и опасности у храни
e-mail: samardzic@fsa.gov.ba

Алем Демир – референт специјалист за ИТ технологије
e-mail: demir@fsa.gov.ba

Одсјек за процјену ризика и научне податке

Драган Томовић, дипл.инг. пољоп. – шеф Одсјека
e-mail: tomovic@fsa.gov.ba

Џенита Коњић, проф. биологије – виши стручни сарадник за процјену ризика, научне податке и лабораторије
e-mail: dz.konjic@fsa.gov.ba

Ивана Зовко, дипл. инг. пољоп. – виши стручни сарадник за процјену ризика, научне податке и лабораторије
e-mail: zovko@fsa.gov.ba

Лидија Николић – референт специјалист за регистре и базе података
e-mail: odak@fsa.gov.ba

Одсјек за комуникацију ризика и међународну сарадњу

Далибор Видачак, дипл. новинар – стручни савјетник за комуникацију и међународну сарадњу
e-mail: vidacak@fsa.gov.ba

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА, ГМО, ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ, СЕРТИФИКАЦИЈУ И ОЗНАЧАВАЊЕ ХРАНЕ

Одсјек за управљање ризицима, хитним случајевима и сљедивост

мр.сци Зехра Гилић, др.вет.мед. – шеф Одсјека
e-mail: gilic@fsa.gov.ba

Емир Коњић, др.вет.мед. – стручни савјетник за управљање ризицима, хитним случајевима и сљедивост
e-mail: konjic@fsa.gov.ba

доц.др.сци Марија Јукић-Грбавац, дипл.инг.прех.тех. – виши стручни сарадник за управљање ризицима, хитним случајевима и сљедивост
e-mail: jukic-grbavac@fsa.gov.ba

Одсјек за генетички модификоване организме (ГМО) и храну за животиње

Армин Чолаковић, др.вет.мед – шеф Одсјека
e-mail: colakovic@fsa.gov.ba

Иван Бубало, дипл.инг.пољоп. – стручни савјетник за генетички модификоване организме (ГМО) и храну за животиње
e-mail: bubalo@fsa.gov.ba

Јасна Пекушић, дипл.инг.пољоп. – стручни савјетник за генетички модификоване организме (ГМО) и храну за животиње
e-mail: pekusic@fsa.gov.ba

Наџа Устамујић, дипл. биолог – виши стручни сарадник за генетички модификоване организме (ГМО) и храну за животиње
e-mail: ustamujic@fsa.gov.ba

Одсјек за сертификацију и означавање хране

др.сци Драган Брењо – шеф Одсјека
e-mail: brenjo@fsa.gov.ba

Леа Сиелски, дипл.инг.пољоп. – виши стручни сарадник за сертификацију и означавање хране
e-mail: sielski@fsa.gov.ba

Халил Башић, дипл.инг.пољопривреде – виши стручни сарадник за сертификацију и означавање хране
e-mail: basic@fsa.gov.ba