Уводна ријеч

Поштовани посјетиоци,

Добродошли на web страницу Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, на којој се можете упознати са нашим надлежностима и активностима, које имају два крајња циља – заштиту здравља и интереса потрошача, те стварање услова субјектима у пословању са храном да послују у складу са принципима и стандардима Еуропске уније и тиме постану конкурентнији на домаћем и међународном тржишту.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је самостална управна организација која је започела с радом 2006. године, а основана је Одлуком Савјета министара у складу са Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04).

Визија наше институције је изграђен ефикасан систем безбједности хране и хране за животиње дуж цјелокупног прехрамбеног ланца, базиран на процјени ризика, који ће осигурати висок ниво заштите здравља и интереса потрошача. Нашу визију настојимо остварити у уској сарадњи са свим надлежним институцијама Босне и Херцеговине, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, као и надлежним кантоналним, градским и општнским службама.

Сматрамо да смо у протеклом периоду заједничким радом остварили веома значајне резултате, нарочито на пољу усклађивања прописа о храни са законодавством ЕУ, постављању добрих темеља за имплементацију анализе ризика, као основног алата на којем се темељи модерни систем сигурности хране, те да смо омогућили прилику за партиципацију у нашим активностима свим заинтересованим странама – академској заједници, удружењима потрошача, субјектима у пословању са храном, удружењима произвођача, привредним коморама…

Имајући у виду економску ситуацију у нашој земљи, настојимо осигурати што више средстава за унапрјеђење система безбједности хране у нашој земљи кроз фондове Еуропске уније и друге међународне пројекте финансиране путем Свјетске банке, USAID-a, SIDA-e, FAO/WHO, дипломатских мисија и других организација које пружају техничку помоћ.

Наравно, систем безбједности хране потребно је континуирано унапрјеђивати, и то праћењем и примјеном стандарда ЕУ, најновијих научних сазнања и достигнућа, те устрајним и досљедним радом на јачању капацитета свих учесника у систему безбједности хране. Зато нам је добродошла и Ваша помоћ и подршка. Отворени смо за сваки вид сарадње и размјене искустава, те Вас позивамо да нам пишете и доставите конкретне приједлоге и идеје за унапрјеђење система безбједности хране у Босни и Херцеговини. Све ваше приједлоге радо ћемо размотрити и узети их у обзир приликом планирања и реализације наших свакодневних активности.

На крају, надам се да ће Вам информације које се налазе на нашој web страници бити од користи и помоћи у Вашем свакодневном животу и раду.

С поштовањем,

Др.сци. Џемил Хајрић, директор