Шта радимо

Дјелатност Агенције

Агенција је обавезна пружати научне савјете, те научну и техничку помоћ законодавству и политици Босне и Херцеговине у свим подручјима која имају директан или индиректан утицај на безбједност хране и хране за животиње. Она даје неовисне податке о свим питањима у оквиру тих подручја и преноси податке о ризицима.

Агенција представља контакт тачку за активности у комисији Codex Alimentarius.

Агенција је дужна доприносити високом нивоу заштите живота и здравља људи те, у том смислу, водити рачуна о здрављу и добробити животиња, здрављу биља и околине, на територији Босне и Херцеговине.

Агенција је дужна прикупљати и анализирати податке како би се омогућило карактеризирање и праћење ризика који имају директан или индиректан утицај на безбједност хране и хране за животиње.

Задаци Агенције обухватају и пружање:

 • научних савјета, те научне и техничке помоћи везано уз људску прехрану у вези са законодавством Босне и Херцеговине, као и помоћи у комуникацији везано уз питања прехране у оквиру програма здравствене заштите у Босни и Херцеговини,
 • научних мишљења о другим питањима везаним уз здравље и добробит животиња и здравље биља,
 • научних мишљења о производима, укључујући храну и храну за животиње везано уз генетски модификоване организме.

Агенција је дужна пружати научна мишљења која ће служити као научна основа за израду и усвајање мјера Савјета министара, а која су у оквиру дјелатности Агенције.

Агенција је дужна обављати своје задатке у условима који ће јој омогућити да буде референтна тачка захваљујући својој независности, научним и техничким квалитету мишљења које даје и информација које просљеђује, транспарентности својих процедура и метода рада и пажњи коју посвећује провођењу повјерених јој задатака.

Агенција је дужна дјеловати у уској сарадњи с надлежним органима, који су обавезни унутар својих надлежности, осигурати испуњење задатака Агенције.

Агенција и надлежни органи сарађују у унапређењу ефективне повезаности између функција процјене ризика, управљања ризиком и објављивања ризика.

Задаци Агенције

Задаци Агенције су сљедећи:

 • пружа надлежним органима најбоља научна мишљења у свим предметима утврђеним законодавством и о свим питањима у оквиру својих дјелатности;
 • унапређује и координира развој јединствених методологија оцјењивања ризика у подручјима у оквиру своје дјелатности,
 • иницира, припрема и организира израду проведбених прописа из овог закона,
 • пружа научну и техничку помоћ надлежним органима у подручјима у оквиру своје дјелатности и, кад се то од ње затражи, у тумачењу и разматрању мишљења оцјене ризика,
 • ставља на располагање научне студије у оквиру својих дјелатности,
 • тражи, прикупља, упоређује, анализира и сумира научне и техничке податке у подручјима у оквиру своје дјелатности,
 • подузима мјере којима се утврђују и карактеризирају ризике који се појављују у подручјима у оквиру своје дјелатности,
 • успоставља систем мрежа организација које дјелују у подручјима у оквиру њене дјелатности и одговора за њихово дјеловање,
 • пружа научну и техничку помоћ у поступцима управљања кризним стањима које проводе надлежни органи везано уз безбједност хране и хране за животиње,
 • осигурава да јавна тијела и заинтересиране стране хитно добију поуздане, објективне и опсежне податке у подручјима у оквиру дјелатности Агенције,
 • изражава самостално властите закључке и усмјерења у питањима у оквиру своје надлежности.

Агенција обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима.