Пријавите корупцију

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је у сарадњи са Агенцијом за превенцију корупције и координацију борбе против корупције предузела све потребне мјере у циљу имплементације Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број 100/13) и Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције („Службени гласник БиХ”, бр. 103/09 и 58/13).

Агенција ће по запримљеним поднесцима с индицијама коруптивног понашања поступити у складу са важећим законским прописима. Провјерит ћемо информације из Ваше пријаве и о томе Вас обавијестити.

Образац за пријаву корупције у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, који можете преузети на овом linku.